Leangen curlinghall isbaner
Fasade Leangen Curlinghall
Fasade Leangen curlinghall
Leangen curlinghall gåsone ved isbanene
Leangen curlinghall isbaner
Leangen curlinghall isbaner og gåsone
Leangen curlinghall sosial sone
Leangen curlinghall cafe
Leangen curlinghall cafe med utsikt inn til hallen

Leangen Curlinghall

Optimale tekniske løsninger

Norges Curlingforbund hadde utpekt Trondheim som et satsingsområde for etablering av dedikert curlinghall, og gjennom god inntjening i AS Curlingbaner og programsatsningsmidler fra Kulturdepartementet ble det tilstrekkelig egenkapital til å gjennomføre planene i samarbeid med Trondheim kommune. Hallen er anbefalt som forbildeanlegg av Norges Curlingforbund.

Bakgrunn

Mulighetsanalyse

Trondheim kommune hadde gjennomført en mulighetsanalyse for å oppføre en dedikert curlinghall i tilknytning til isanleggene på Leangen, men hadde ikke bevilget penger til denne. Det var heller ikke sannsynlig at en slik bevilgning ville bli gitt i overskuelig framtid.

Ikke godt nok tilbud til curlingmiljøet

Det eksisterte et godt curlingmiljø i Trondheim, men de var henvist til å spille på kveldstid og på en isflate som var dårlig egnet for curling. Dette forholdet begrenset alle muligheter for å videreutvikle curlingsporten der.

Programsatsningsmidler

Norges Curlingforbund hadde utpekt Trondheim som et satsingsområde for etablering av dedikert curlinghall, og gjennom god inntjening i AS Curlingbaner og programsatsningsmidler fra Kulturdepartementet ble det tilstrekkelig egenkapital til å gjennomføre planene i samarbeid med Trondheim kommune.

Anlegget

Om anlegget

Anlegget er en firebaners dedikert curlinghall med dimensjoner og fasiliteter for å arrangere nasjonale og internasjonale mesterskap. Det er tilknyttet eksisterende isanlegg på Leangen idrettspark og klubben kjøper frysekapasitet til isflaten og vannbåren energi til de fleste oppvarmingsbehov fra nærliggende fryse- og gjenvinningsanlegg.

Hva finnes i hallen?

Anlegget omfatter nødvendige garderober og toalett/dusj pluss tekniske rom på nivå med isflaten.

Andre etasje inneholder kjøkken og sosiale- og møterom som er en forutsetning for å arrangere events, og som ellers er nødvendig for å etablere et klubbmiljø og plass til tilskuere i under turneringer.

På grunn av spesielle forhold ble det også plass til et klubblokale og kontor for daglig leder av driften.

Brukere

Anlegget brukes av skoleelever på dagtid og klubbens medlemmer på kveldstid. Man har også events for bedrifter, vennegjenger og andre som ønsker å teste på curling.

Fokus på optimale løsninger - tekniske og økonomiske

Hallen er oppført med bruk av all tilgjengelig informasjon om hva en curlinghall skal inneholde og med de beste tekniske løsninger, samtidig som det har vært et sterkt fokus på økonomisk optimale løsninger.

Plassering av tekniske installasjoner og systemet for oppvarming av spillehallen bør være en mal for fremtidige anlegg.

Byggetid

Fra første møte med Trondheim kommune til anlegget sto ferdig gikk det ca. 2,5 år. Her må det nevnes at Trondheim kommune hadde gjennomført et grundig mulighetsstudie før dette.

Til venstre: Gåområde i enden av curlingbanen. Til høyre: Fire curlingbaner
Trondheim Curlinghall

 

Økonomi

Mva.-kompensasjon var ikke godkjent som finansieringsplan

Når et idrettslag bygger et anlegg må det generelt betales moms for alle byggekostnader, og når det foreligger brukstillatelse kan det søkes om momsrefusjon. Stortinget bevilger en årlig sum for dette formålet, og dersom bevilgningen er mindre enn søkermassen blir refusjonen avkortet. Dette er grunnen til at fylkeskommunen ikke aksepterer momsrefusjon som en del av finansieringsplanen.

Ved å etablere et eierselskap som leier ut anlegget til et driftselskap kan eierselskapet under gitte forutsetninger søke om forhåndregistrering i momsregisteret og få løpende momsrefusjon i byggeperioden og føre opp momsrefusjon som en del av finansieringen.

Finansiering

For Leangen Curling AS så finansieringen slik ut:

Spillemidler 3 900 000 kr Forskuttert med banklån
Programsatsningsmidler 2 000 000 kr  
Tillegg for pressområde 1 500 000 kr Total støtte fra spillemidler var altså 7,4 mill
Støtte fra Trondheim kommune 2 050 000 kr  
Aksjekapital 100 000 kr  
Egenkapital 3 950 000 kr Tilført av AS Curlingbaner
Pantelån DNB 4 500 000 kr Garantert av Trondheim kommune
Momsrefusjon 4 250 000 kr  
Byggesum inklusive mva. 22 250 000 kr  

Driftkostnader

Energikostnadene er den desidert største driftskostnaden ved siden av finanskostnader. Dertil kommer vedlikehold og serviceavtaler pluss lønns- og andre kostnader forbundet med daglig drift.

Inntekter

Viktigste inntektskilde er ulike typer events, og disse genererer utgifter til salg, organisering og instruksjon slik at det kreves en årlig omsetning på omtrent 2 mill. kr.

Drift

Aksjeselskap

Anlegget er et aksjeselskap (Leangen Curling AS) og er registrert som en ideell organisasjon. Fordelingen av eierskape er:

  • Trondheim Curlingklubb 40%
  • AS Curlingbaner 30%
  • Norges Curlingforbund 30%

Drift av hall og virksomhet

Som for alle virksomheter kreves en viss grad av kunnskap om organisasjon og økonomi. I tillegg må følgende viktige funksjoner bemannes med dyktige personer: ismaker og selger.

Ismaker

Ismaker må kunne legge, merke, vedlikehold og fjerne isen, og det kreves meget gode isforhold for å kunne spille curling på et høyt nivå. De fleste ismakere har fått sin opplæring i Füssen syd i Tyskland, hvor WCF (World Curling Federation) avholder kurs med meget dyktige instruktører. Dessuten finnes det etter hvert mye ekspertise i andre haller i Norge hvor man kan hente råd og hjelp.

Selger

For å finansiere driften av hallen er det nødvendig med et betydelig salg av curling events for bedrifter og vennelag, og disse er lagt til ettermiddag og tidlig kveld i tillegg til helger hvor det ikke arrangeres turneringer.

Salg av events vil etter hvert være en heldagsjobb, og må bemannes av er dyktig og inspirerende selger, som også må organisere og lære opp instruktører som vertskap for events. Hvis man gjør en god jobb vil man oppleve at kundene stadig kommer tilbake og tar nye forbindelser med seg.

Vedlikehold

Sesongen for curling er normalt fra 15. august til 15. juni, og perioden uten is blir brukt til rengjøring, nødvendig vedlikehold og forberedelser til neste sesong, slik at det ikke er øvrige aktiviteter i hallen.

Nøkkelpunkter

Funksjonelt og økonomiskt

Som nevnt er Leangen Curlinghall oppført med stort fokus på økonomiske løsninger. Likevel inneholder hallen alle fasiliteter som kreves for å drifte hallen på en optimal måte, og alle tekniske løsninger er i henhold til det mest funksjonelle man har sett i andre anlegg.

Etablert inntil andre isanlegg

For å holde byggekostnadene for nye curlinghaller nede, har man sett på mulighetene for å etablere disse i tilknytning til andre isanlegg hvor man kan benytte eksisterende frysekapasitet og eventuelt gjenvunnet varme, og Leangen Curlinghall er et meget godt eksempel på hvordan dette kan gjøres.

Saltlake istedenfor CO2

Man kan selvsagt innvende at det benyttes saltlake som kuldebærer her i motsetning til CO2 som må betraktes som en mer moderne og av mange ansett som en bedre løsning. Her var imidlertid løsningen gitt, og man er i stand til å regulere temperaturen på isen innenfor ± 0,1 ℃ - som absolutt er tilfredsstillende.

Fryserørene lagt på langs

Noen ville også sagt at fryserørene burde vært lagt på tvers, men her var det gunstigere å legge dem på langs, og det er egentlig ikke hold for å si at dette gir dårligere is så lenge ismakeren gjør jobben sin.