Lillehammer skatepark på åpningsdag med øverste plan i bruk
Lillehammer skatepark på åpningsdagen med øverste plan i bruk
Anlegget med oppholdsplass og nøye tilpasset lys
Anleggets flateområder
Godt designede buer for god flyt
Lillehammer skatepark under oppføring
Presist håndverk på kjøreflate med avrenning
Lillehammer skatepark i bruk av skatere

Lillehammer Skatepark

Fornøyde brukere

Skateanlegget er designet i tett dialog med lokale skatere og deres drømmer om skatebarhet. Med varierende mestringsnivå og forutsigbart rullemønster har anlegget god kapasitet. Tilpassing i landskapet og beliggenhet gir en god sosial møteplass med mulighet for nasjonale mesterskap. Lillehammer Skatepark er anbefalt som forbildeanlegg av Norsk Organisasjon for Rullebrett.

Bakgrunn

Lillehammer og kommunene rundt har siden 1990-tallet hatt en aktiv brettkultur. Tilbudet for snowboard er godt, og et tilbud for skateboard på sommerstid var et sterkt ønske fra den lokale klubben LHMR brettklubb. Kommunen investerte i et mindre elementanlegg som ble mye brukt. I 2013 ble klubbens ønske om et plasstøpt unikt anlegg hørt. Positive politikere var avgjørende for å få realisert dette.

Anlegget

Rullebrettanlegget er et unikt utformet skate- og streetanlegg. Elementene i anlegget er curbs, ledger, rails, manual, vulkan og trapper, samt buer og hip. Anlegget har varierte elementer som passer nybegynnere, samt godt øvede skatere.

Design

Fritjof C. Krogvold i Skatelogic har designet anlegget via fem møter med lokale skatere. Anlegget er bygget av Anleggsgartner Arnesen AS med nødvendige spesialister på skateanlegg i betong fra TechRamps. Anlegget er i betong, støpt på stedet. Detaljer på elementer er utført i granitt og stål for slitestyrke og økt god kjørefølelse.

Byggetid

Byggetiden fikk deles da Mjøsas bredder er flomutsatt. Utgraving for fundamentering fikk stå gjennom våren for settningskontroll. Reel byggetid slått sammen er om lag 10 uker. Anlegget er designet for skateboard, men tiltrekker seg mange brukere av sparkesykkel, BMX trickssykkel og In-line skøyter (rulleskøyter).

Økonomi og finansiering

Anlegget ble finansiert ved spillemidler og kommunal bevilgning. Total kostnad var 5,4 mill. kr, der spillemidler utgjorde 1 mill. kr. Summen er inkludert prosjektering, bygging og landskapstilpasning med støyvoll.

Drift

Skateanlegg i betong er nær vedlikeholdsfrie. Brukerne selv koster etter behov, kommunen har levert koster. Kommunen har tilsyn, tømmer søppeldunker, drifter grøntanlegg og har vedlikehold av lysanlegget. Anlegget spyles/vaskes årlig, og en membranherder påføres betongen. Aktiviteten struktureres og organiseres av skaterne selv når de er i anlegget.

Fornøyde brukere

Anlegget er bygget med tanke på en mulig utvidelse med bowlanlegg, og det ble derfor lagt trekkerør under anlegget. Anlegget er belyst og brukes fra tidlig vår til snøen kommer. Det har en attraktiv plassering i et populært friluftsområde, men er likevel tilstrekkelig skjermet. Naboer er fornøyde.

Spennende anlegg også for de utenfor målgruppen

Byggherre opplever at brukerne er godt fornøyd med anlegget, og man ser på dette som et svært vellykket prosjekt. Det har generelt vært lite utfordringer knyttet til anlegget, sett bort fra at små barn på sparkesykkel vil bruke det. Dette gir preg av lekeplass mer enn idrettsanlegg, noe som ikke er forenelig med målgruppens behov for sikkerhet og ønske om utfoldelse.

Utforming og beliggenhet som tilrettelegger for det sosiale

Den totale utformingen av anlegget gir (i tillegg til god skatebarhet) mulighet for opphold både for brukerne og andre interesserte. Det er lagt naturlige ganglinjer innom anlegget, og det blir et sted som har interesse for flere enn brukerne, noe som er bra. Beliggenheten ved strandpromenaden gir nærhet til gode bademuligheter og parkområde med grillplass og strandvolleyball.

Tegninger​​​

Illustrasjon av Lillehammer skatepark i 3D

Planillustrasjon av Lillehammer skatepark