Lillehammer Skatepark

Lillehammer Skatepark

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Skateanlegget er designet i tett dialog med lokale skatere og deres drømmer om skatebarhet. Med varierende mestringsnivå og forutsigbart rullemønster har anlegget god kapasitet. Tilpassing i landskapet og beliggenhet gir en god sosial møteplass med mulighet for nasjonale mesterskap.

Eier: Lillehammer kommune
Drifter: Lillehammer kommune
Anleggstype: Rullebrettanlegg
Areal: 500m2
Kommune: Lillehammer
Byggekostnad: 5,6 mill inkl mva
Driftskostnad: 40.000,-
År: 2015

Facebooksiden til Lillehammer SkatePark

Bakgrunn

Lillehammer og kommunene rundt har siden 1990-tallet hatt en aktiv brettkultur. Tilbudet for snowboard er godt, og et tilbud for skateboard på sommerstid var et sterkt ønske fra den lokale klubben LHMR brettklubb. Kommunen investerte i et mindre elementanlegg som ble mye brukt. I 2013 ble klubbens ønske om et plasstøpt unikt anlegg hørt. Positive politikere var avgjørende for å få realisert dette.

Anlegget

Rullebrettanlegget er et unikt utformet skate- og streetanlegg. Elementene i anlegget er curbs, ledger, rails, manual, vulkan og trapper, samt buer og hip. Anlegget har varierte elementer som passer nybegynnere, samt godt øvede skatere. Fritjof C. Krogvold i Skatelogic har designet anlegget via fem møter med lokale skatere. Anlegget er bygget av Anleggsgartner Arnesen AS med nødvendige spesialister på skateanlegg i betong fra TechRamps.

Anlegget er i betong, støpt på stedet. Detaljer på elementer er utført i granitt og stål for slitestyrke og økt god kjørefølelse.

Byggetiden fikk deles da Mjøsas bredder er flomutsatt. Utgraving for fundamentering fikk stå gjennom våren for settningskontroll. Reel byggetid slått sammen er om lag 10 uker.

Anlegget er designet for skateboard, men tiltrekker seg mange brukere av sparkesykkel, BMX trickssykkel og In-line skøyter (rulleskøyter).

Økonomi

Anlegget ble finansiert ved spillemidler og kommunal bevilgning. Total kostnad 5,4 mill. Spillemidler 1 mill. Summen er inkludert prosjektering, bygging og landskapstilpassning med støyvoll.

Drift

Skateanlegg i betong er nær vedlikeholdsfrie. Brukerne selv koster etter behov, kommunen har levert koster. Kommunen har tilsyn, tømmer søppeldunker, drifter grøntanlegg og har vedlikehold av lysanlegget. Anlegget spyles/ vaskes årlig, og en membranherder påføres betongen.

Aktiviteten struktureres og organiseres av skaterne selv når de er i anlegget.

Fornøyde brukere

Anlegget er bygget med tanke på en mulig utvidelse med bowlanlegg, og det ble derfor lagt trekkerør under anlegget. Anlegget er belyst og brukes fra tidlig vår til snøen kommer. Det har en attraktiv plassering i et populært friluftsområde, men er likevel tilstrekkelig skjermet. Naboer er fornøyde. Byggherre opplever at brukerne er godt fornøyd med anlegget, og man ser på dette som et svært vellykket prosjekt.

Det har generelt vært lite utfordringer knyttet til anlegget, sett bort fra at små barn på sparkesykkel vil bruke det. Dette gir preg av lekeplass mer enn idrettsanlegg, noe som ikke er forenelig med målgruppens behov for sikkerhet og ønske om utfoldelse.

Den totale utformingen av anlegget gir (i tillegg til god skatebarhet) mulighet for opphold både for brukerne og andre interesserte.  Det er lagt naturlige ganglinjer innom anlegget, og det blir et sted som har interesse for flere enn brukerne, noe som er bra. Beliggenheten ved strandpromenaden gir nærhet til gode bademuligheter og parkområde med grillplass og strandvolleyball.

Tegninger av anlegget

Annen informasjon

8 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Førde IL

Hafstadparken, Førde

Hafstadparken er eit park- og idrettsanlegg som vart opna våren 2015. Anlegget er eit resultat av eit tett samarbeid mellom Førde Idrettslag og Førde kommune og er støtta av næringslivet og ei rekke...

Innholdstype: Aktuelt
Foto: Gode idrettsanlegg

IAKS-studietur til Hamburg

I mai arrangerte International Association for Sports and Leisure Facilities (IAKS) studietur til Hamburg for å se innovative idretts- og aktivitetsarenaer. I 2018 fikk Hamburg, som en av de første...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Oversikt Kirkenes Aktivitetspark. Foto: Ørjan Rasmussen

Kirkenes aktivitetspark - en innovativ park for idrett og egenorganisert aktivitet

Fra åpning i august 2018 tilbyr parken et komplett idretts- og nærmiljøanlegg i sentrum av Kirkenes. Parken er en unik aktivitetsarena for hele befolkningen med bad, park og idrett på samme sted....

Innholdstype: Forbildeanlegg

Måsan aktivitetspark - aktiviteter og sosiale møteplasser etter ungdommens behov og ønsker

Måsan ungdomspark er en aktivitetspark sentralt plassert i Mysen, mellom skoler og idrettspark. Med rullepark, sandvolleyballbaner, streetbasket, parkour, scene, teknologiske løsninger og gode...

Innholdstype: Publikasjon
Logo SLU

Masteroppgave: Jenters forhold til spontanidrettsplasser (2017)

Hvordan kan man stimulere unge jenters spontane fysiske aktivitet på en idrettsplass? En forstudie i utviklingen av Alby Folkhälsopark. Nøkkelord: Kjønnsperspektiv i idrett, Alby Folkhälsopark,...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Levanger kommune

Nærmiljøanlegg til inspirasjon i Levanger - progresjon, flerbruk og ly og le

Nærmiljøanleggene ved Levanger ungdomsskole er planlagt helhetlig og sett i sammenheng med andre aktivitetsområder i området, slik at anleggene utfyller hverandre i plassering, utforming og bruk. De...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Fra Stavangergata (foto: Finn Ståle Felberg/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF)

Oslo Skatehall

1. september 1978 ble skateboard forbudt i Norge, med hensikt å forhindre alvorlige ulykker. Men brettkjørerne lot seg ikke stoppe av forbudet og skateboardmiljøet vokste sakte frem. Da forbudet ble...

Innholdstype: Temaside

Skateboardanlegg

Du vil her finne nyttige linker til forbund og informasjon om skateboardanlegg.