Glommasvingen skoleanlegg - idrettshall, uteområder og klatretårn

Glommasvingen skoleanlegg - idrettshall, uteområder og klatretårn

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Idrettsanlegget som er bygget i tilknytning til Glommasvingen skole består av en idrettshall (håndballbanestørrelse), klatretårn og et variert uteareal som fungerer som nærmiljøanlegg utenfor skoletid. Sammen med eksisterende idrettshall legger disse anleggene tilrette for allsidig fysisk aktivitet som bidrar til motorisk, fysisk, sosial og intellektuell stimulering.

 

Eier: Sør-Odal kommune
Drifter: Sør-Odal kommune
Anleggstype: Idrettshall, klatrehall og
nærmiljøanlegg
Areal:
Idrettshall: 1 940 kvm
Klatretårn: 140 kvm
Nærmiljøanlegg: 25 400 kvm
Kommune: Sør-Odal
Byggekostnad:
Prosjektramme 438 mill. NOK inkl. mva.
Idrettshall og klatretårn ca. 53 mill. NOK
Uteområder/nærmiljøanlegg ca. 61 mill. NOK
År: 2019

Bakgrunn

Korsmo skole på Skarnes ble totalskadet i brann i januar 2015. I forbindelse med gjenoppbygging av skolen ble skolestrukturen i kommunen evaluert. Sør-Odal kommune vedtok i kommunestyret 12.04.2016 å bygge ny skole for 1.-10. trinn for alle elever i kommunen. Dette innebar at fem barneskoler og en ungdomsskole ble lagt ned.

I forbindelse med kommunestyrevedtaket utarbeidet Sør-Odal idrettsråd en behovsanalyse for å kartlegge idrettens behov i kommunen. Rapporten etter denne analysen lå til grunn for at kommunestyret 16.11.2016 vedtok å utvide omfanget av hallarealer i skoleprosjektet.

Her kan du lese Sør-Odal idrettsråds behovsanalyse (.pdf)

Oppstart på byggeplass var i november 2017, og overlevering av idrettsarealene ble gjort sommer/høst 2019; uteområdet 1. august og idrettshall/klatretårn 2. september.

Anleggene

Idrettshall og klatretårn

Idrettshallen (inkludert klatretårn) og uteområdet/nærmiljøanlegget er del av et skoleanlegg dimensjonert for 900 elever.

Hallen består av en hallflate (som kan inndeles i tre deler) som er merket og tilrettelagt for følgende idretter:

 • Håndball
 • Basket Match
 • Basket Trening – tre baner
 • Volleyball Match – tre baner
 • Volleyball trening
 • Badminton – sju baner
 • Innebandy

Hallen består også av klatretårn med en klatresone på 87,5 m2 inkludert overheng, vestibyle med kafé og UU-vennlige garderober.

Flerbrukshallen har også en tribune med plass til 200 personer, og benyttes av lokale idrettslag og foreninger samt treningsgrupper. Hallen er bygget inntil eksisterende idrettshall og har felles inngangsparti og garderober.

Uteområdet/nærmiljøanlegget

Uteområdet/nærmiljøanlegget består av følgende muligheter for aktivitet:

 • 2 kunstgressbaner (størrelse 5-er) uten granulat, med dekketype D-Eco Fresh Sport (35 mm)
 • 5 løpebane på 60 m med lengdegrop i enden
 • Trimpark med 10 treningsapparater tilpasset trening med egen kroppsvekt.
 • Terreng som gir mulighet for aking
 • Diverse huske- og lekestativer inkludert to zip-lines (svevebaner)
 • 3 Bordtennisbord
 • Asfaltert basketballbane med flomlys. Denne kan islegges.
 • Ballvegg for blant annet fotball og snøballkasting
 • Sandvolleyballbane
 • Frisbeegolf med tre kurver
 • Skatebowl

Prosjektbeskrivelse

I dette dokumentet kan du lese mer om arkitektur, materialvalg, tilpassing til nabobebyggelse, miljø, universell utforming og areal:

Beskrivelse arkitektur (.pdf)

Prosessen

Rapporten fra Sør-Odal idrettsråd la grunnlag for innholdet i prosjektet. Før anbudskonkurransen ble det også avholdt møter sammen med representanter fra idrettsrådet og skolen.

Kommunen hadde også tett dialog med Hedmark Fylkeskommune med tanke på blant annet spillemidler.

I prosjekterings- og byggefasen var det dialog med klatre- og håndballklubbene for å avklare detaljer.

Økonomi og finansiering

Prosjektramme 438 MNOK inkl mva. Av dette anslås kostnad for idrettshall og klatretårn til å samlet være ca. 12 % og uteområdet/nærmiljøanlegget ca. 14 % (dvs. Idrettshall og klatretårn ca. 53 mill. NOK samt uteområder/nærmiljøanlegg ca. 61 mill. NOK)

Det er søkt om totalt kr 12.086.000,- i spillemidler. Alle søknader er godkjent, men kun deler av tiltakene er tildelt støtte per januar 2020.

Alle leietakere over 16 år må betale leie. Kafeen driftes av leietakere (klatre- og håndballklubbene).

Drift

Anleggene driftes av kommunens eiendomsavdeling (byggdriftere og renholdere).

Tegninger

Materialplan utarbeidet av Backe Romerike og Dronninga Landskap (.pdf)

Flerbrukshall plan 1, vestibyle, utarbeidet av Backe Romerike og L2 Arkitekter (.pdf)

Flerbrukshall plan 1, idrettshall, utarbeidet av Backe Romerike og L2 Arkitekter (.pdf)

Les mer

Glommasvingen skole er også skrevet om av Byggeindustrien og Fysisk læringsmiljø. Der finner du også mange fine bilder.

"Glommasvingen skole" på bygg.no (publisert 27.08.2019)

"Glommasvingen skole, Sør-Odal kommune" på skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no (publisert 05.11.2019)

Sør-Odal kommune har også lagt ut bilder på sine Facebooksider (mange av dem har vi fått lov å bruke her på godeidrettsanlegg.no):

Sør-Odal kommune: Innlegg på Facebook fra 31.07.2019 om første dag på SFO

Sør-Odal kommune: Innlegg på Facebook fra 06.09.2019 om overtakelse av idrettshallen

 

Annen informasjon

174 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i team": Nyskapende aktivitetsarena i Snillfjord (2019)

Utgangspunktet for dette EiT-prosjektet var å utvikle en aktivitetsarena på Krokstadøra som forbedrer oppvekstsenterets og idrettslagets fasiliteter, legger til rette for fysisk aktivitet for...

Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Aktuelt
Illustrasjon av Blåbærhaugen sykkelpark (Dora Galveia, Hipp Hurra AS)

Aktuelt fra Blåbærhaugen sykkelpark i Harstad

I Blåbærhaugen Sykkelpark skal det legges til rette for at små og store i alle aldre og på alle nivå, ut i fra sine forutsetninger, kan drive med sykkel og oppleve idrettsglede, utvikling og mestring...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra prosjektet KG2021

I løpet av våren og sommeren skal det utføres jordprøver under en kunstgressbane i Moss. Undersøkelsen, som er en del av prosjektet KG2021, skal se nærmere på mengde plastpartikler og tungmetaller.

Innholdstype: Aktuelt
Logo KG2021

Aktuelt fra prosjektet KG2021: Treningskamper mellom Flatås IL og Råde IL

I forbindelse med prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) er det bygd flere pilotbaner uten kunstig ifyll. Pilotbanene består testkrav fra FIFA, men brukere av banen uttrykker at banen ikke...

Innholdstype: Temaside

Amerikanske idretter

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Aktuelt
Anleggsatlas fra Norges Håndballforbund

Anleggsatlas fra Norges Håndballforbund

Dette nettbaserte anleggsatlaset er laget av Norges Håndballforbund og gir en oversikt over håndballanlegg og håndballaktivitet i hele landet.

Innholdstype: Aktuelt
Logo NFF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 11 - 2020

I forbindelse med Norges Fotballforbund (NFF) sitt forbundsting arrangerte man også et seminar, der kunstgressets miljøutfordringer ble løftet frem. Ifølge tall fra NFF har 90 % av kunstgressbanene i...

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 36

Den siste tiden har mange særforbund kunnet glede seg over nyåpnede idrettsanlegg rundt om i Norge. Her har vi samlet informasjon fra Norges skiforbund, Norges Vannski og Wakeboard forbund og Norges...

Sider