Hytte med utsikt mot havet
Innsiden av en hytte med vedovn, vegger av tre og vinduer.

Dagsturhytta på Storslett i Nordreisa

En investering i folkehelse, rekreasjon og lokal verdiskaping

Nordreisa kommune ønsker å legge til rette for sunt friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelser, gjerne i form av lavterskel aktivitet og tilgjengelige anlegg. Resultatet ble Ut i NORD-hytta, en hytte i storslagne omgivelser på Storslett. Anlegget er anbefalt av Nordreisa kommune.

Bakgrunn

En investering i folkehelse

En av de største folkehelseutfordringer i dag, er økende forskjeller mellom inaktive og aktive. Dagsturhytter har vist seg å være en god folkehelseinvestering, ettersom turgåing er en aktivitet som treffer det brede lag av befolkningen. Kombinasjonen av fysisk aktivitet og naturopplevelser har også dokumentert effekt på helse, livskvalitet og gir færre bekymringer og mindre stress.

God beliggenhet gjør hytta lett tilgjengelig

Ut i NORD-hytta på Storslett i Nordreisa kommune er sentrumsnær og tilgjengelig fra flere innfartsårer. Utsikten fra hytta er spektakulær og brer seg utover sentrumsområdet videre ut mot havet, der den flotte beliggenheten trekker mange ut i naturen. På den måten fungerer friluftsanlegget som en perfekt arena for både mosjon og rekreasjon. 

En hytte for alle aldre

Kommunens intensjon har hele tiden vært at Ut i NORD-hytta skulle plasseres i et sentralt nærturområde, hvor flest mulig av kommunens innbyggere skal kunne benytte seg av tilbudet uten behovet for å bruke kjøretøy. Med over 3 000 besøkende siden åpningen i juli 2022 ser det ut til at kommunen har truffet godt med både plassering og konseptet som helhet. At stien opp er godt tilrettelagt, gir godt besøk av turgåere i alle aldre, samt enkelte syklister.

Friluftsliv - natur som kilde til helse og livskvalitet

Gjennom «Friluftsliv – natur som kilde til helse og livskvalitet» skal Nordreisa kommune jobbe for å styrke rollen friluftsliv spiller i et folkehelseperspektiv. Kommunen har selv vedtatt i sin samfunnsdel at man skal legge til rette for infrastruktur som fremmer friluftsliv og folkehelse, samt at Nord-Troms friluftsråd har vært en stor pådriver for etableringen av dagsturhytter i anliggende kommuner. Nordreisa kommune var sist ute av disse kommunene, så dagsturhytta på Storslett var etterlengtet.

 

Anlegget

Lett tilgjenglig for hele familien

Dagsturhytta ligger på Kampevoll, rett ved tettstedet Storslett i Nordreisa. Her ligger hytta i nydelige omgivelser, med flott utsikt innover i Reisadalen, og utover mot havet. Den fine plasseringen har gjort at hytta har blitt en populær destinasjon for både lokalbefolkningen og besøkende, samt at turen opp er enkel og tilrettelagt. Turen opp til hytta er på omtrent 1,5 km og følger en godt merket sti, med en stigning på omtrent 200 høydemeter. Dette gjør hytta til et egnet turmål for hele familien, hvor friluftstradisjoner kan videreformidles fra spreke besteforeldre til nysgjerrige barnebarn.

Utforming

Hytta består av et stort rom med benker langs veggene, med gode muligheter til å hvile slitne bein. Hytta er utstyrt med en liten vedovn, med mål om god bruk også vinterstid. Langs veggene er det installert store vinduer som gir spektakulær utsikt til både fjord og fjell. 

Tegning av hytte

En turbeskrivelse med bilder og sporlogg er å finne på Ut i NORD sine nettsider - (utinord.no).

Gode besøkstall

Digitalt registrerte besøk på UTiNORD sine hjemmesider viser over 1 000 registreringer på 3-4 måneder, samtidig er det verdt å nevne at i turboka som ligger i hytta er det telt opp i overkant av 2 500 besøkende på Ut i NORD-hytta. Nordreisa er en kommune med 4 746 innbyggere, så besøkstallene er absolutt imponerende, særlig med tanke på at det er flere som hverken registrerer seg digitalt eller i turboka. 

Prosessen

Samarbeid med friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd satte seg mål om å sette opp dagsturhytter i alle de fire medlemskommunene: Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Bakgrunnen for prosjektet er å tilrettelegge for økt aktivitet og turglede for befolkningen, med fine turmål i sentrumsnære omgivelser. Av de fire kommunene var det Nordreisa som fikk sin hytte sist, så entusiasmen var stor da hytta endelig kunne åpne 2. juli 2022. 

Dagsturhytta skulle egentlig ferdigstilles i god tid før tursesongen 2022, men på grunn av tidlig snøfall og utfordrende værforhold, ble prosjektet utsatt høsten 2021. 

Effektiv montering

Dagsturhytta er bygget i Dividalen, levert med lastebil som byggesett på Storslett og deretter fraktet med helikopter opp. Dividalsbygg AS monterte opp Ut i NORD-hytta i rekordfart og brukte kun drøye fire solfylte sommerdager på arbeidet med monteringen.

Økonomi og finansiering

Anlegget har en totalkostnad på 787 958 kr.

Anlegget er finansiert gjennom:

 • Kommunalt tilskudd: 40 000 kr.
 • Tippemidler: 328 000 kr (ikke tilsagn pr 2.11.22).
 • Tilskudd Nordenfjeldske Bykreditts stiftelse: 31 250 kr.
 • Tilskudd Statsskog: 50 000 kr.
 • Samfunnsløfte: 30 000 kr.
 • Gjensidigestiftelsen: 56 250 kr.
 • Egenandel: 111 000 kr.

Drift

Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold, som innebærer i stor grad tilsyn og påfyll av ved.

Nøkkelpunkter

 • Godt samarbeid mellom friluftsråd og Nordreisa kommune.
 • God dialog med grunneier(e).
 • God planlegging og stå-på-vilje.
 • Helhetlig vurdering av plassering for å sikre at flest mulig vil dra nytte av anlegget, med hensyn til natur og sårbare områder, og at det vil være tilgjengelig også på vinterstid.