Gymsalen i gamle Evenrød skole.
Gulvet i gymsalen
Treningsapparater i trimrommet
Heisen til 2.etasje
Heisen i andre etasje.
Camp Boccia logo og bilder av utøvere.
Lnadslagsutøver spiller boccia
En ung utøver fra landslaget i boccia spiller.
Spiller fra FHSL kaster en bocciaball
Landslagsspiller får hjelp til å plassere ballen på en bocciarenne.

Camp Boccia

Nytt liv til gamle Evenrød skole

Fredrikstad Helsesportlag kjøpte opp byggene til Evenrød skole så byggene kunne leve videre. Siden 2021 har lokalene også huset landslaget i boccia, som har pusset opp gymsalen. Dette har gitt både laget og lokalene nytt liv. Anlegget er anbefalt som forbildeanlegg av Norges Fleridrettsforbund, seksjon Boccia og Teppecurling.

Bakgrunn

Gamle Evenrød skole ble opprettet tilbake i 1873, og var etablert i 1923 med byggene slik de står i dag. Evenrød skole huset barn i nærområdet fram til 1990, da nye Ambjørnrød skole stod klar. Året etter at skolen ble nedlagt kjøpte Fredrikstad Handicapidrettslag opp skolebygget, og bygget fikk dermed leve videre. Idrettslaget, som nå har endret navn til Fredrikstad Helsesportlag (FHSL), er et fleridrettslag som har stort fokus på at personer med funksjonsnedsettelser kan drive med idrett, og funksjonsfriske er også velkomne i laget. Helsesportlaget er et lavterskeltilbud for allslags mennesker i alle aldre. 

I 2021 inngikk Team Norway Boccia en avtale med FHSL om leie av Evenrød skole. Dette var en god avtale som har gagnet begge parter, og det har blitt uttalt at avtalen mer eller mindre reddet FHSL økonomisk. Team Norway Boccia har pusset opp gymsalen, og her legges grunnlaget fram mot Paralympics 2024. I den forbindelse har Gamle Evenrød skole også blitt døpt om til Camp Boccia. Landslaget holder treninger i anlegget hver uke og arrangerer helgesamlinger med overnatting.

Anlegget

Anlegget består nå av en gymsal, trimrom, kontor, en entré, et lager, og i garderobene finnes det også HC-toalett, badstue og vaskerom. I tillegg finner man et kjøkken og oppholdsrom i andre etasje. Lokalene er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, med HC-toalett, automatiske døråpnere, heis til andre etasje og ellers enkel fremkommelighet med få dørterskler.

Gymsalen er også brukt for bueskyting og har utstyr for teppecurling.

Trimrommet har gode treningsmuligheter og er blant annet utstyrt med flere styrkeapparater, tre spinningsykler, håndsykkel, ellipsemaskin og to tredemøller med rekkverk.

Treningsapparater i trimrommet.
Det er gode treningsmuligheter og forskjellige treningsapparater i trimrommet. Foto: Olai S. Lillevold

Prosessen

Da Team Norway Boccia inngikk leieavtale med FHSL ble gulvet renovert og gjort klar for bocciaspill. I tillegg ble det malt for bueskyting. Gulvet i gymsalen var slitt og ble slipt med slipemaskiner. Maling ble nøye plukket ut til å tåle bruken i gymsalen, og gulvamalingen som ble brukt var Trestjerner Halvblank A-base. Arbeidet ble utført av støtteapparat i Team Norway Boccia.

Gulvet i gymsal før oppussingen startet
Gulvet i gymsalen på Evenrød skole før oppussingen startet. Foto: Team Norway Boccia

Gulvet i gymsalen er malt helvferdig
Her har gulvet blitt slipt og er halvferdig malt. Foto: Team Norway Boccia
Gulvet i gymsalen på Camp Boccia er ferdig mer malt og merket for spilling.
Gulvet i gymsalen er nå klar for spill og merket opp for både boccia og bueskyting. Foto: Team Norway Boccia

Økonomi

Renoveringen av gulvet i hallen kostet ca. 20 000 kroner, og arbeidet ble utført på dugnad.

For Team Norway Boccia har leieavtalen med FHSL vært økonomisk bedre enn å leie tilgang til dyrere treningssentre. Årlig leie er omtrent 60 000 kroner.

Drift

FHSL har hatt ansvar for driften av anlegget siden de kjøpte lokalene i 1991. De er ansvarlige for kostnader til strøm, vedlikehold og renhold av lokalene. Belysningen har nylig blitt byttet ut til energibesparende LED-lys.

Team Norway Boccia er som leietaker ansvarlige for å vaske etter sin bruk.

Nøkkelpunkter

En av årsakene til leieavtalen var et ønske om at den skulle motivere til økt bruk av lokalene og aktivitet. Landslaget arrangerer dommerkurs og treninger som medlemmer av FHSL kan delta på. I tillegg planlegges det å arrangere en aktivitetsuke sommeren 2022 der barn og unge kan delta og teste forskjellige idretter.

Beliggenheten til lokalene har blitt identifisert som et mulig problem for økt aktivitet i FHSL. Selv om Gamle Evenrød skole ikke ligger langt utenfor Fredrikstad sentrum, passerer ingen bussrute skolen. Kollektivforbindelse ville gjort det enklere å reise til treningene ved Evenrød. 

FHSL har utstyr for flere idretter i dag, og ønsker nye grupper velkomne i laget.  

Les mer/kilder

Artikkelen baserer seg på info fra Fredrikstad Helsesportlag sine nettsider, og kommunikasjon med Team Norway Boccia. Tusen takk for bidraget!

For mer info om anlegget og Team Norway Boccia sjekk ut nettsiden:

Om Camp Boccia på Team Norway Boccia sine nettsider.