Anleggstype

Bocciabane

Her finner du informasjon om bocciabaner.

Om boccia

Underlag

Boccia spilles på plant og glatt underlag, som for eksempel polert betong, tre, naturlig eller syntetisk gummi. Det er viktig at overflaten holdes ren. Skal det lages en utendørsbane er polert betong en bra løsning, innendørs spilles det normalt på ulike underlag.

Spillebanen

Spillebanens størrelse og markeringslinjer kan du se på siden for banemål og areal under B. Alle rette strekninger skal være mellom 1,9 cm og 7 cm brede og må være lett å se.Tape/maling kan brukes til å markere linjer. Tykk tape, 4-7 cm bredt, vil bli brukt til eksterne grenser, kasterlinje og V-linjen. Tynn tape, 1,9 til 2,6 cm bred, bør brukes til interne linjer; linjene deler utkasfelt, målboksen og krysset.

Målboksens innerdimensjon er 25 cm x 25 cm. Tynn tape skal plasseres på utsiden av målboksen på 25 cm.

Alle målinger av grenselinjene måles på innsiden av den aktuelle linjen. Linjer som deler utkasfelt og krysset, måles til en tynn blyantlinje med båndet jevnt fordelt over hver side av markeringen. Kastelinjen og V-linjen vil bli plassert i det ikke-gyldige området for målball. 

Banelengde

Dersom det er behov for det (grunnet liten plass), tillates spill på 9 meter bane, bortsett fra NM. NM skal spilles på 10 meter bane. Ved lagspill bør avstanden mellom banene være minst 75 cm. 

Ta kontakt med forbundet for mer informasjon om anlegg for boccia.

Norges Fleridrettsforbund

Det er Norges Fleridrettsforbund som organiserer boccia i Norge. Vi anbefaler at du tar kontakt med dem dersom du har spørsmål om eller planlegger anlegg for boccia.

Norges Fleridrettsforbunds nettside