Illustrasjonsbilde dans, dansende par

Legg til rette for dans i idrettshall

Særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller/idrettshaller

Dette dokumentet presenterer spesielle krav og ønskemål for danseanlegg i en flerbrukshall/idrettshall. Dokumentet er skrevet av Norges Danseforbund.

Arealkrav og utstyr

Norges Danseforbund organiserer åtte ulike grener: sportsdrill, swing, salsa, linedance, sportsdans, freestyle, disco og PA og urbane stiler.   

Alle grener kan drives innenfor den spilleflaten som oppgis som normal for idrettshaller, men optimalt ønsker danserne å trene på sportsparkett med tilgang til speil.

I tillegg er det behov for følgende utstyr:

  • Speil
  • Fast musikkanlegg
  • Materialrom for lagring av utstyr
  • Barrer (optimalt)
  • Tilgang til matter
  • Oppheng til sikkerhetsseler fra tak
  • Oppheng til turnringer fra tak

Gulv

For dans bør gulvflaten være på minimum 200–250 kvadratmeter, men noen av danserne kan også ha nytte av rom på minimum 100 kvadratmeter. I lengderetning bør det være minimum 20 meter.

Gulvet bør være sportsparkett, med følgende egenskaper:

  • Friksjon: 0,4–0,6
  • Støtdempning: min. 50 %
  • Standard deformasjon: min. 2,3 mm

Tilskuere?

I forbindelse med konkurranser må det være tilgang for publikum til å sitte rundt dansegulvet. Dette innebærer at gulvdekket må kunne tåle belastning med stoler utplassert rundt dansegulvet. Alternativt må det være utrullbare beskyttelsesmatter/tepper som arrangør kan benytte for å dekke til resterende arealet utover dansegulv.

Scenisk dans

Gulv for scenisk dans (ballett, moderne dans/ samtidsdans, jazzdans o.l.) bør absolutt ha vinyl toppbelegg, kalt dansematte, (f.eks. Harelquin Studio) som topplag, da parkett, annet lakkert tregulv eller linoleum blir for glatt.

Dansematte som kan ligge permanent

For gulv som brukes mye og av ulike type brukere, og hvor en ikke er avhengige av å kunne fjerne toppbelegget,  anbefales helliming av dansematten til underlaget, da det gir mer stabilitet mot slitasje og derved lenger holdbarhet.

Les mer

For spesifikasjoner om spesialgulv for scenisk dans se rapport utarbeidet i forbindelse med valg av nytt gulv til Edvard Munch VGS: Rapport Dansegulv, målinger og vurderinger.

Tak

Materialvalg og farger på tak/ vegger og gulv har liten betydning, men av hensyn til rotasjonsøvelsene er det viktig med god kontrast mellom vegger og tak og det er viktig med god akustikk og lydisolering med tanke på at musikk er en viktig del av idretten.

Våre dansegrener krever minimum 3 meter takhøyde, bortsett fra Rock’n roll, som må ha minimum 6 meters takhøyde og sportsdrill, som må ha 8 meters takhøyde. Vi har også utøvere som driver med akrobatikk, og som trenger oppheng til sikkerhetsseler og turnringer fra taket.

Vegger

Materialvalg og farger på tak/ vegger og gulv har liten betydning, men det er viktig med god akustikk og lydisolering med tanke på at musikk er en viktig del av idretten.

Det bør være speil på en av veggene.

Belysning

For dans er det viktig med god belysning og avskjerming fra sterke lyskilder grunnet rotasjon og kast.

Varme og ventilasjon

Dans drives i stor grad med kroppskontakt med gulvflaten og det betyr at gulvet ikke bør være for kaldt. Romtemperaturen bør ligge på 17 til 20 grader. Ventilasjonen bør være god.

Fester for utsyr

Det bør lages mulighet for feste for barrer i forbindelse med speil. Takfester for turnringer og sikkerhetsseler.

Lagerrom

Låsbart skap for musikkanlegg. Plass til matter, transportable barrer og annet utstyr.