IAKS Nordic - nordisk forum innen sport- og fritidsfasiliteter

IAKS Nordic - nordisk forum innen sport- og fritidsfasiliteter

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


IAKS – International Association for Sports and Leisure Facilities har opprettet en nordisk avdeling. I likhet med mange andre europeiske land er modernisering, anvendelse og utnyttelse av sport- og fritidsfasiliteter et stort tema i den offentlige debatten i Norden. Formålet med IAKS Nordic er å dele kunnskap om arkitektur, offentlig planlegging, driftsspørsmål og bruk av produkter i anlegg - ikke bare blant de nordiske landene, men også på internasjonalt nivå.

Antallet nordiske medlemmer i IAKS har steget betraktelig siden 2016, og består nå av 16 medlemmer. Dette dannet grunnlaget for en nordisk avdeling.

​Kort om IAKS - International Association for Sports and Leisure Facilities

IAKS ble grunnlagt i 1965. De har som mål å skape verdifulle, funksjonelle og bærekraftige idrettsanlegg over hele verden. Det legges vekt på internasjonal utveksling og utvikling av kvalitetsstandarder. IAKS er eneste ideell organisasjon med en global interesse for sports- og fritidstilbud, og har blitt tildelt status som en Recognized Organization (anerkjent organisasjon) av Den internasjonale olympiske komité (IOC). IAKS bidrar til den økonomiske og miljøvennlige realiseringen av prosjekter innen idrettsanlegg og fritidsfasiliteter, og skal bidra til å fremheve folkets rett til etterspørselsdrevne og funksjonelle idrettsanlegg. Fra deres egne målsettinger står det blant annet:

«IAKS skal fremheve gode visjoner, design og drift i inkluderende og universelt tilgjengelige innen- og utendørsanlegg. IAKS identifiserer og fremmer nye trender for å omdanne lokalsamfunn og byområder til steder med en aktiv levestandard.»

IAKS arrangerer og er vertskap for internasjonale nettverksforum med  et mål om å utveksle kunnskap om planlegging, design og drift. Hvert år anerkjenner IAKS eksepsjonell gjennomføring i anleggsdrift og design gjennom et internasjonalt designprisprogram.

Vi har tidligere publisert en sak om årets vinnere av IAKS arkitekturpriser. Les saken her: Prisvinnende idrettsfasiliteter

 

Annen informasjon