KG2021 logo

Plakater for enklere vinterdrift av kunstgressbaner

Aktuelt fra prosjektet KG2021

KG2021 har laget to plakater med sine beste råd om vinterdrift av kunstgressbaner. Den ene plakaten tar for seg bruk av banene, mens den andre omhandler drift og vedlikehold. Plakatene kan brukes av kommuner, driftspersonell, idrettslag, trenere og spillere. Plakatene er laget med støtte av Handelens Miljøfond.

Plakater for forenklet vinterdrift

Prosjektet KG2021 hadde mandag 4. november workshop om vinterdrift av kunstgressbaner, med tanke på både brukerne og drifterne av banen. Målet var å tilgjengeliggjøre enkle råd som kan ha stor uttelling på vinterdriften. Produktet ble to plakater som kan benyttes av kommuner, driftspersonell, idrettslag, trenere og spillere. Plakatene kan printes ut og henges opp der det måtte passe - gjerne lett tilgjengelig utenfor banen, i garderoben eller i klubbområdet.

FDV-manual 

Arbeidet med disse plakatene er en del av KG2021 sin egen forvalting, drift og vedlikeholdsmanual, som etter planen skal skrives i 2021. Manualen vil være basert på erfaringer gjort i prosjektarbeidet. Prosjektet KG2021 setter pris på alle innspill. Sitter du på kunnskap om vinterdrift og ønsker å bidra til utvikling av FDV-manualen? Hva er ditt beste råd for god vinterdrift? Send gjerne dine innspill til prosjektets e-post: kg2021@siat.ntnu.no.

Om KG2021

KG2021 er et innovasjonsprosjekt som eies av Viken fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune, Vestland fylkeskommune, NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi, Norges fotballforbund, Kulturdepartementet, samt andre aktører som finansierer prosjektet.