Langrennscross for barn og unge

Brosjyre fra Norges Skiforbund

Langrennscross er en inspirerende trenings- og konkurranseform. Det motiverer og inspirerer, og bidrar til utviklingen av skiferdigheter og skiglede. Informasjon og gode tips om langrennscross finner du i denne brosjyren fra Norges Skiforbund.

Utdrag fra brosjyren:

Bygging av løype

Hvordan en langrennscrossløype skal tilrettelegges, avhenger selvfølgelig av det terrenget man har til rådighet. Det finnes ingen fasit på hva løypa skal inneholde eller hvordan den skal se ut. Men den skal alltid være spennende å gå, og sette deltagernes skitekniske ferdigheter på prøve.

Fristil oppleves som mest naturlig i langrennscross, men klassisk stil kan også benyttes.

Man må ta hensyn til om løypa skal brukes til trening eller konkurranse, hvilke målgrupper den bygges for, og om den skal kunne takle at mange er i aktivitet samtidig.

Det er alltid mange måter å utnytte terrenget på. Dersom langrennscross er en fast aktivitet gjennom vinteren, bør løypas utforming og innhold varieres i løpet av sesongen.

Man trenger ikke øremerke et eget område eller løype for langrennscross. Et område for skileik og treningsløyper kan egne seg utmerket. Bruk fantasien, utnytt terrenget og varier tilretteleggingen av elementer i løpet av sesongen.

I konkurransesammenheng må man vurdere om en ”lang” løype skal gåes én gang, eller om en kortere løype skal gåes flere ganger. Ved å knytte ekstra sløyfer og elementer til hovedtraséen, kan man variere lengden på løypa.

Skiforbundet har god erfaring med løypelengde på mellom 1,5 og 2,5 km for 15- og 16-åringer.