Forside FISA Manual

Standard regattabaner

En kort beskrivelse av standard regattabaner samt det internasjonale forbundets veileder.

Innhold

For en standard 2000 meter regattabane er kravet for minimum lengde på et vann 2172 meter (22 m + 2000 m + 150 m). Det er ideelt med 22 meter bak startlinjen, 2000 meter bane og 150 meter bak målstreken til å stoppe båtene. Standard internasjonale mål for bredde er 13,5 m per bane. For internasjonale regattabaner skal det være 6 – 8 parallelle baner, eller 108 meter – 135 meter. Internasjonal standard for dybde av regattabanen er 3 meter.

De parallelle banene er inndelt med bøyer. Dagens internasjonale spesifiserte system ble først beskrevet under de Olympiske leker i Roma i 1960, der det ble rodd på Lago Albano, og er derfor populært kalt «Albanosystem for bøyer». De første 100 meterne av regattabanen skal ha bøyer hver 50 meter og deretter hver 10 eller 12,5 meter.

For ytterligere regattabaneinstallasjoner se seksjon B og underpunkter i FISA Manual.