Logo Norges Fotballforbund

Kunstgressbaner med miljøtiltak

Rapport fra Norges Fotballforbund

Miljøutfordringene med kunstgressbaner kjenner nok de fleste til, men det finnes også gode løsninger. Norges Fotballforbund har samlet inn gode eksempler fra hele Norge, som de presenterer i rapporten "Kunstgressbaner i et miljøperspektiv - Rapporter fra kunstgressanlegg som har fulgt Miljødirektoratets oppfordring om å iverksette forebyggende miljøtiltak".

Denne teksten er kopiert fra rapporten.

Innledning

Norges Fotballforbund (NFF) ønsker at alle som spiller fotball i Norge skal ha baner av høy kvalitet som skal være sikrest mulig for utøverne, både med tanke på fysiske skader, belastning og helse for øvrig. Det er også en ambisjon om at kunstgressbanene skal beholde kvaliteten lengre enn de gjør i dag. NFF er samtidig opptatt av at fotballen skal vise ansvarlighet og være pådriver i miljøarbeidet.

NFF har de siste årene hatt stort fokus på miljøet på og rundt banene våre. Det har vært visualisert gjennom veilederen "Utforming av miljøvennlige baner", lokale og regionale kurs og seminarer, deltagelse i eksterne kurs og seminarer, bade nasjonalt og internasjonalt, samt over 600 banefaringer som hadde to formål:

  • Avdekke granulat på avveie
  • Gi gode råde om tiltak som kan hindre granulatflukt

Resultatet av disse befaringene viser at det faktisk er mange som har hatt fokus på miljøet over flere år, selv om de gode historiene nok dessverre «drukner» i skrekkhistoriene.

Selv om vi bare må erkjenne at det ligger granulat i naturen rundt noen av kunstgressbanene våre, kom det frem tall helt andre tall enn det som oftest kommuniseres ut med jevne mellomrom. Det er viktig at man holder seg til dokumenterte fakta.

  • 40,1 % av banene var helt uten granulat utenfor banen
  • 38,8 % av banene hadde marginalt granulat utenfor banen (under gjerder og ballfangernett)
  • 16,5 % av banene hadde en utfordring de må rydde opp i
  • 4,6 % av banene var under rehabilitering ved befaringstidspunkt

Ved å følge Miljødirektoratets forslag til nye forskrifter, er det blitt stort fokus også på temaet ute i klubbene og kommunene.

Det er flere gode grunner til å gjennomføre tiltak for å redusere spredning av granulat, hvor det mest åpenbare og omtalte er miljøhensynet. Det er også hensiktsmessig av hensyn til kunstgressbanens kvalitet, idrettsanleggets visuelle inntrykk og baneeieres økonomi, uavhengig av om granulaten er plastholdig eller biologisk nedbrytbart. For å ivareta banens kvalitet er det helt avgjørende at granulaten blir værende i banen. En kunstgressbane med for lite granulat vil ha dårligere spillegenskaper og banens levetid vil kunne reduseres betraktelig. Dersom utslippene reduseres med opptil 96-98 % vil behovet for å etterfylle granulat grunnet granulatsvinn bortfalle, og tiltakene vil dermed også ha en vesentlig økonomisk effekt.

På de neste sidene vil du noen eksempler på baner hvor det er gjort forebyggende miljøtiltak og resultatet de har oppnådd. Det viser at tiltakene faktisk fungerer utmerket.

Oslo, september 2020

Ole Myhrvold (Anleggsjef NFF), Ove Halvorsen (Anleggskonsulent), Jon Asgaut Flesjå (Anleggskonsulent) og Geirfinn Kvalheim (Anleggskonsulent)