Logo Elveliv, Vannområde Leira-Nitelva

Kartlegging av sinkavrenning fra kunstgressbaner

Rapport fra Vannområdet Leira-Nitelva (2021)

Vannområde Leira-Nitelva har kartlagt sinkavrenning fra kunstgressbaner innenfor vannområdet sitt. Rapporten gjennomgår undersøkelsesområdet, prøvetakingen, resultater og en vurdering av disse, og gir samtidig et forslag til tiltak.

Kort sammendrag fra rapporten

Områder undersøkt

Rapporten undersøker sinkutlekking fra kunstgressbaner i området til Vannområdet Leira-Nitelva, med fokus på området rundt Ellingsrudåsen idrettspark (Oslo kommune), Kurlandparken (Lørenskog kommune), Slettmoen (Nittedal kommune), Granlybanen (Lunner kommune), Nannestad sentralidrettsanlegg (Nannestad kommune) og Frogner stadion (Lillestrøm kommune). Alle nevnte baner bruker SBR-granulat(bildekk) som ifyllsmaterial.

Resultater

Prøvene ble tatt i fem runder, i tiden etter perioder med vesentlig mengder nedbør, hvor vannstanden er sett å være høy ved de fleste av prøvetakingene. Prøvene er vurdert opp mot Miljødirektoratets veileder M608 – Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota. Resultatene fra undersøkelsen viser at potensialet for utlekking av sink fra SBR-granulatene er stort, men at denne innvirkningen på vannkildene i området er lav som følge av fortynning. Sinkavrenning kan ha negativ innvirkning på områdene rundt kunstgressbanen, men dette er ikke observert her.

Forslag til tilak

Forebyggende tiltak forelsås å være opprydning av SBR-granulat i områdene rundt banen, tiltak for å hindre mer spredning og opparbeiding av gode rutiner for å håndtere overvann. Vedlikehold og tømming av siler, filtere og sandfang bør gjøres med gjevne mellomrom, for å akkumulere av SBR-partikler.

Lese hele rapporten?

Ønsker du å lese hele rapporten så ligger den som et nedlastbart dokument, i filvedlegget på siden.