Logo Elveliv, Vannområde Leira-Nitelva

Kunstgressbaner i Vannområde Leira-Nitelva: En undersøkelse av gummigranulat på avveie

Rapport fra Vannområde Leira-Nitelva 2019

"Vannområde Leira-Nitelva" har kartlagt kunstgressbaner innenfor vannområdet sitt og undersøkt om det er gjennomført tiltak for å begrense spredning av granulat. Rapporten inkluderer en oversikt og beskrivelse av alle lokaliteter hvor det er kunstgressbaner i vannområdet, samt vurderinger av tiltak som er gjennomført, hvilke tiltak som bør komme raskt på plass og banenes plassering i forhold til vannforekomster. I tillegg presenterer rapporten kort gummigranulat; vad det er, hvorfor det brukes og hvorfor det er et problem for vannmiljøet.

Sammendrag

Hensikten med kartleggingen har vært å finne ut hvor stort problemet med gummigranulat på avveie er i vannområdet, hvordan dette kan påvirke vannmiljøet, og finne ut av hvilke tiltak som er gjennomført. Kartleggingen har vist at det er et gjennomgående stort problem med gummigranulat på avveie fra kunstgressbaner i vannområdet, og at det forsvinner granulat ut med overvann. Dette kan potensielt påvirke vannforekomstene på en negativ måte. Rapporten anbefaler at det gjennomføres tiltak for å minske spredningen av gummigranulat og stoffer som sink ut i vassdragene.