Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Kartlegging av gummigranulat/mikroplast i jord nær kunstgressbaner

Rapport fra NIBIO 2018

Rapporten beskriver spredning av gummigranulat fra tre kunstgressbaner i Asker og Bærum; Hoslebanen, Nadderudbanen og Føykabanen. Betydelige mengder granulat ble funnet i jord utenfor baneområdene.

Innhold

Innledning

  • Bakgrunn
  • Arbeidsbeskrivelse

Beskrivelse av prøver og prøvested

  • Hosle
  • Nadderud
  • Føyka

Beskrivelse av prøvebehandling og analyse

  • Separasjon av sand, gummigranulat og organisk materiale
  • Simultan termisk analyse med Fouriertransformert infrarød spektroskopi (STA/FT‐IR)

Resultater

  • Hosle
  • Nadderud
  • Føyka

Diskusjon

Les rapporten

Rapporten er utarbeidet av Claire Coutris, Pierre-Adrien Rivier, Monica Fongen, Andreas Treu og Erik J. Joner ved NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Rapporten ligger lengst ned i artikkelen Hvordan hindre tap av mikroplast fra fotballbaner? på NIBIO sine hjemmesider.