Viken idrettskrets logo

Idrettsanlegget som en aktiv møteplass

Anleggsrapport fra Viken idrettskrets 2020

Viken idrettskrets ønsker at flere skal bli med i idretten - barn, ungdom, voksne og eldre. Med denne rapporten vil Viken idrettskrets rette søkelyset på nærmiljøanlegg som et element for å få flere mennesker aktive i sitt lokalmiljø.

Rapporten belyser noen sentrale spørsmål:

  • Hvilken utvikling ser man i bruk av spillemidler til nærmiljøanlegg i Viken?
  • Hvordan kan en bygge gode nærmiljøanlegg?
  • Hvilke effekter ser idrettslag ved å kombinere idretts- og nærmiljøanlegg?