Logo SIAT

Fordelingen mellom nye anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet og organisert fysisk aktivitet

Rapport fra NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi

Hvert år bygges det nye anlegg for fysisk aktivitet i Norge, som skal treffe befolkningens behov. Noen har egenorganisert fysisk aktivitet som primæraktivitet, mens andre i stor grad brukes til organisert fysisk aktivitet, dvs. organisert idrett. Denne rapporten har sett på fordelingen mellom de nye anleggene.

Sammendrag

Det er gjort et registerutdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementets oversikt over anlegg for fysisk aktivitet, anleggsregisteret.no i desember 2021. De anleggene som har blitt realisert mellom 2006 og 2020 er videre kategorisert som enten anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet eller anlegg for organisert fysisk aktivitet.

Oversiktene viser at ca. 65 % av alle anlegg som har blitt etablert i perioden, er anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Det har variert mellom 57 % og 72 %. Det har altså konsekvent blitt etablert flere nye anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, enn for organisert fysisk aktivitet.

Mellom 2006 og 2020 har 57-72 % av de nye anleggene for fysisk aktivitet, vært for egenorganisert fysisk aktivitet, med et gjennomsnitt på 65 %.
Oversikt over andel anlegg, delt inn i anlegg for egenorganisert og organisert fysisk aktivitet, som har blitt etablert hvert år. Linjen refererer til at 65 % av det totale antallet anlegg for fysisk aktivitet i perioden, har vært for egenorganisert fysisk aktivitet.