Logo SIAT

Antall idrettsanlegg bygget i Norge 2006-2018

Statistikksamling fra 2019

Ifølge Anleggsregisteret, har det mellom 2006 og 2018 blitt bygget flere enn 10 000 anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Norge. Det bygges/anlegges fremfor alt mindre utendørsanlegg, friluftslivsanlegg og fotballanlegg. Denne statistikksamlingen er en oppdatering av den tidligere samlingen ("Statistikksamling: Antall idrettsanlegg bygget i Norge 2006 - 2015").

Om statistikksamlingen

I 2016 publiserte godeidrettsanlegg.no en statistikksamling kalt "Statistikk over antall idrettsanlegg bygget i Norge", som senere ble oppdatert med tittelen "Statistikksamling: Antall idrettsanlegg bygget i Norge 2006 - 2015". Denne statistikksamlingen brukte tall fra Idrettsanleggsregisteret, som i 2017 ble omgjort til Anleggsregisteret.

Pålitelighet

Det nye registeret har mange fordeler, blant annet at det er mer brukervennlig enn det tidligere. Dette har, i forfatterens mening, bidratt til at dataene i det nye registeret er mer pålitelige enn dataene i det tidligere registeret – men det er fremdeles veldig mange feilregistreringer, som kommunene må ta tak i og rette opp.

Forskjell mellom denne og tidligere versjon av samlingen

Kategoriseringen av de forskjellige idrettsanleggene og aktivitetsanleggene er gjort om i det nye registeret. Derfor vil denne oppdaterte versjonen av statistikksamlingen presentere noen sammenligninger mellom oppdaterte data og gamle data. Den tidligere statistikksamlingen ligger også med som vedlegg, for den interesserte.