Logo SIAT

Antall idrettsanlegg bygget i Norge 2006-2019

Oppdatert statistikksamling

Denne statistikksamlingen presenterer en oversikt over antall nye idrettsanlegg mellom 2006 og 2019. Statistikken baserer seg på registerutdrag fra Kulturdepartementets register, Anleggsregisteret.

På godeidrettsanlegg.no har vi både i 2016 og 2019 publisert statistikksamlinger som presenterer antallet idretts- og nærmiljøanlegg som har blitt bygget siden 2006. Statistikken baserer seg på data fra Kulturdepartementets register for idretts-, nærmiljø-, friluftslivs- og kulturanlegg, Anleggsregisteret. Nå har vi oppdatert statistikken med nye tall og anlegg.

Da data i registeret frekvent oppdateres, viser ikke denne statistikken det helt korrekte bildet av anleggsbyggingen i Norge. Registerutdrag fra 2019 og 2020 skiller seg veldig, der f.eks. antall anlegg bygget i 2018 har økt med 55 %. For tidligere byggeår er dog forskjellene rundt 1-2 %, og disse tallene anses mer pålitelige.

Vi håper kommunene fortsetter å forbedre dataene i Anleggsregisteret, slik at vi etter hvert får et enda mer korrekt bilde av virkeligheten.

Du finner rapporten under "Last ned".