Logo SIAT

Renhold av kunstgressflater

Notat fra NTNU SIAT 2022

Studier fra SIAT viser høy forekomst av mikrobiell vekst i kunstgressflater, et problem som øker i omfang ved gode vekstforhold. Gode rengjøringsprosedyrer er derfor viktig, noe du kan lese mer om i dette notatet.

Stadig økende klima- og miljøbevissthet påvirker også idrettsanlegg, blant annet i form av krav om nye kunstgresssmaterialer. Der man tidligere først og fremst har benyttet gummigranulat som fyll, ser man nå en tydelig dreining mot mer miljøvennlige løsninger, særlig drevet av kommende EU-direktiver.

Nye materialer gir nye utfordringer

Med nye materialer følger også nye utfordringer, blant annet knyttet til renhold og hygiene. I den forbindelse har NTNUs Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) utført en kartlegging av hygieniske forhold i kunstgresset i en fotballhall, der fyllet består av sand og olivengranulat. Det har aldri tidligere blitt etablert rutiner for renhold av slike flater med hensyn til hygieniske parametere. 

Dagens hygienepraksis er stort sett knyttet til metoder for mekanisk fjerning av rusk og rask, samt løsgjøring av sand og fyll for å forbedre og opprettholde bruksegenskapene.

Naturmaterialer gir gode vekstforhold

Det var forventet at fiber og fyll kan være områder der mikroorganismer kan etablere seg, samt at fuktighet, luft og organisk materiale fra hår, hudceller, spytt og svette kan bidra til økt antall mikroorganismer. Problemstillingen gikk ut på om mikrobiell vekst var av en vesentlig karakter, og om det valgte rengjøringsmiddelet viste tilstrekkelig effekt.

Resultatet av undersøkelsen var at mikroorganismer ble funnet i alle prøvene fra kunstgresset i et innendørsanlegget. Sammenligninger med et dørhåndtak, trykk-knappen på en vanndispenser og et toalettsete viser at kunstgress har et betydelig nivå av mikroorganismer, men ikke vesentlig høyere enn andre flater vi har kontakt med. Aktiviteten på en kunstgressflate kan føre til kontakt mellom kunstgress og hud. I tillegg vil fuktighet, hår og hudpartikler settes av i kunstgresset. Det vil dermed være risiko for spredning av bakterier mellom brukere.

Ny desinfeksjonsmetode reduserte forekomsten

Det ble gjennomført forsøk med påføring av desinfeksjonsmiddel, og en prøverigg ble utviklet for formålet. Utviklingsarbeidet er i særlig grad knyttet til teknologi som gir både god inntrenging av rengjøringsmiddel i kunstgressmatten og lavt væskeforbruk. Undersøkelsen viser at desinfeksjonsmetoden fører til vesentlig reduksjon i antall bakterier, og dermed et renere kunstgress for alle brukergrupper.

Det har også blitt utført en lignende studie på fjerdegenerasjonskunstgresset Flatåsen i Trondheim, der man undersøkte effekten av å bruke desinfeksjonsmiddelet Nüescosept PRO. Resultatet fra dette forsøket var også lovende: Påføring av middelet resulterte i markant reduksjon av mikrobiell vekst. Det imidlertid knyttet usikkerhet til langtidseffekten av metodene. 

Mer info

Oppgaven om forsøket utført på Flatåsen kan leses i sin helhet via lenken: Gode idrettsanlegg - Analyse av kunstgress før- og etter rengjøring

Utstyr for desinfeksjon av kunstgress er utviklet av SIAT i samarbeid med Elergy AS/Are Pedersen.