Logo NTNU

Analyse av kunstgress før- og etter rengjøring

Bacheloroppgave fra NTNU 2022

Bacheloroppgaven undersøker effekten av å bruke kjemikalien Nüescosept PRO i to ulike konsentrasjoner på en fjeredegenerasjons (4G) kunstgressbane i Trondheim.

Utdrag fra oppgavens sammendrag:

Denne oppgaven vil ha fokus på rengjøringsmetode for å redusere, forhåpentligvis fjerne, mikrobiell vekst som oppstår på 4G-kunstgresset i Flatåshallen. Dette fyllmateriale består av olivenkjerner og sand, der olivenkjerner er et organisk fyllmateriale. Hensikten med oppgaven var å undersøke effekten av kjemikaliet Nüescosept PRO direkte på kunstgresset på Flatåshallen. Dette ble utført i et feltforsøk der det ble tatt prøvetaking før- og etter rengjøring av et bestemt areal på Flatåshallen. Feltforsøket, i samarbeid med SIAT, ble utført ved å påføre Nüescosept PRO direkte på kunstgresset i Flatåshallen, ved hjelp av en rengjøringsmaskin utviklet av Are Pedersen fra Elergy AS. I tillegg ble et kontrollert laboratorieeksperiment gjennomført, der rengjøringsmiddelets effekt ble undersøkt spesifikt mot Staphylococcus aureus da denne er den mest patogene bakterien som kan oppstå på kunstgresset. Dette eksperimentet ble utført på laboratoriet, hvor kunstgressmatter bestående av olivenkjerner og sand ble eksponert for Staphylococcus aureus før rengjøringsmiddelet med bestemt konsentrasjon ble påført mattene.

...

For feltforsøket er anbefalt konsentrasjon til videre rengjøring av Flatåshallen 0,5 %, ettersom det viste seg å være mest effektiv. Reaksjonstiden burde undersøkes videre, helst uten aktivitet på banen etter rengjøringsmiddelet er påført. For det kontrollerte laboratorieeksperimentet konkluderes det med at 0,5 % Nüescosept PRO er effektivt mot fjerning av Staphylococcus aureus på kunstgress bestående av olivenkjerner og sand som fyllmateriale, men hvor lenge mikroorganismene er fjernet er fortsatt usikkert.

 

Vil du lese hele oppgaven?

Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra "Last ned"-boksen til høyre.