Logo International Association for Sports and Leisure Facilities

Invitasjon: IAKS Innovative outdoor activity areas conference

IAKS inviterer nok en gang til konferanse om nyskapende utendørsareal

Anlegg for utendørsaktivitet er langt billigere enn anlegg innendørs, og gir også aktivitetstilbud til lang flere. Av den grunn er gode utendørsanlegg i vinden, både blant politikere og utbyggere. Men hva er lurt å tenke på når man bygger for et aktivt liv? Det kan konferansen til IAKS gi gode svar på.

Sammen med Syddansk Universitet (SDU) og eksperter fra fagmiljøer tilknyttet IAKS, inviteres det til konferanse om utendørsanlegg 5. til 6- oktober i Odense. Konferansens mål og tema er å lære av gode eksisterende utendørsanlegg, samt drøfte hva som skal til for å skape aktivitet i urbane strøk. Det er også et viktig poeng at sentrumsnær natur skal skånes, og at nye anlegg skal ha bærekraft i fokus. 

Arrangørene ønsker deltagelse av representanter fra kommunale parker og idrettsavdelinger, byplanleggere, landskapsarkitekter, forskere og andre folk med interesse for idrettsanlegg. Konferansespråket vil være engelsk.

Hvor og når?

Onsdag 5. til torsdag 6. oktober i Odense, Danmark

Pris

  • Registrering fram til 12. september: IAKS-medlemmer: 150 EUR, ikke-medlemmer: 225 EUR, studenter: 50 EUR.
  • Registrering fra 13.9 til 5.10: IAKS-medlemmer: 195 EUR, ikke-medlemmer: 295 EUR, studenter: 75 EUR.
  • Det vil være et middagsarrangement onsdag 5. oktober, der man kan mingle og snakke med andre anleggsfolk. Den koster 50 EUR uten drikke inkludert.

Påmelding og mer informasjon

Påmelding, program og mer informasjon om konferansen er å finne på arrangementets nettside:

Innovative outdoor activity areas conference - iaks.sport