Logo NTNU Senter for Idrettsanlegg og Teknologi

Innovative idrettsanlegg, seks studentoppgaver våren 2021

Studenter ved NTNU tar jobben, klarer de å finne en løsning?

Hvordan ser fremtidens skianlegg ut? Hva kan erstatte dagens kunstgress? For hvem bygger man nærmiljøanlegg? Dette er spørsmål studentene i emnet "Eksperter i Team" stiller seg denne våren. Svaret kommer kanskje i løpet av mai 2021.

Artikkelen er mer enn 3 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Teamarbeid for å finne løsninger

Eksperter i Team (EiT) er et obligatorisk mastegradsemne for alle master- og profesjonsstudenter ved NTNU. Her møtes studenter fra ulike studieprogram. De jobber i ett semester med et prosjektarbeid, og har parallelt økt fokus på utvikling av samarbeidskompetanse. 

Vårens problemstillinger

I landsbyen (klassen) «Innovative Idrettsanlegg» jobber 33 studenter, fordelt på seks oppgaver. Studentene jobber i samarbeid med NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi, TVERGA, prosjektet Kunstgress2021, Trøndelag fylkeskommune og prosjektet Para2022 med foreløpige arbeidstitler:

  • Fremtidens skianlegg
  • For hvem bygger man nærmiljøanlegg?
  • Idrettsanleggsbehov
  • Kunstgress skal ut, hva skal inn?
  • Hvordan kan utforming stimulere til egenorganisert aktivitet?
  • Smart skiløype i Granåsen for parautøvere

Vil du lese mer?

Oppgavene vil i løpet av mai bli presentert som postere, hvor man kan etterspørre full rapport dersom man ønsker å lese nøyere gjennom arbeidet til studentene.