Oversikt over fasene i prosjektveilederen

Gode idrettsanleggs prosjektveileder er revidert!

Prosjektveilederen, tidligere kalt Prosjektmodellen, har vært gjennom en omfattende revideringsprosess. Nå er den publisert, og klar til å veilede anleggsutbyggere steg for steg fra idé til drift.

Revidert prosjektveileder

Prosjektmodellen for idrettsanlegg ble først publisert 2016 og kan brukes til alle aktivitets-, nærmiljø- og idrettsanlegg. Modellen ble i 2021 og 2022 videreutviklet, og revidert for å samsvare med Norges idrettsforbund (NIF) sin anleggsstrategi, Idretten Skal! Flere og bedre anlegg. I forbindelse med revideringen ble navnet endret fra Prosjektmodellen til Prosjektveilederen, og de største endringene er:

  • Idéfasen er delt opp i to faser: Idéfasen og konseptutredningsfasen.
  • Økt fokus på veiledning og tips til relevante verktøy.
  • Tydeligere språk med forklaringer av fagtermer.
  • Mer konkret veiledning.
  • Eget avsnitt om kontrahering

Les veilederen

Veilederen kan lastes ned fra godeidrettsanlegg.no sin temaside om Prosjektveilederen, eller finnes ved å velge "Prosjektveilederen" under "Tema"-menyen øverst på siden. 

Spørsmål?

Har du spørsmål til veilederen? Ikke nøl med å ta kontakt. Kontaktinformasjon finner du i "kontakt"-boksen til høyre.