Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 35 - 2022

Nyheter fra Norges Idrettsforbund (NIF), Lotteri-og stiftelsestilsynet og Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Denne uken kan du lese at en ny rapport fastslår at det lønner seg å investere i idrettsanlegg, samt at søknadsportalen for strømstøtte nå er på plass. I tillegg har Norges Gymnastikk- og Turnforbund åpnet søknadsportalen for nytt apparatutstyr.

Investeringer i idrettsanlegg gir tredobbel samfunnsøkonomisk vekst

I en rapport utført av Vista Analyse for Norges Idrettsforbund kommer det fram at bygging av anlegg er svært lønnsomt for samfunnet. Rapporten konkluderer med at det er en klar sammenheng mellom investeringer i anlegg og fysisk aktivitet, der funnene tilsier at fysisk aktivitet gir store samfunnsmessige gevinster, i form av økt arbeidsinnsats og bedre helse. For hver milliard som investeres, vil samfunnet få tre milliarder tilbake. 

Rapporten ble lagt frem som en del av NIF sitt opplegg under Arendalsuka, og kan leses via lenken under:

Investeringer i idrettsanlegg gir tredobbelt samfunnsøkonomisk gevinst- idrettsforbundet.no (publisert 18.8.22)

 

Åpent for søknad om strømstøtte for april til juni 2022

På grunn av de høye strømprisene, vedtok Regjeringen tidligere i sommer å innføre strømstøtte for frivillige organisasjoner. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen, og søknadsportalen for perioden april 2022- juni 2022 har nå åpnet. Søknadsfrist er 7. september, og gjøres gjennom tilsynets egen nettside

Søknad om strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner- lottsift.no (publisert 29.8.22)

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen fra april 2022 til mars 2023. Tidligere var det kommunene som hadde ansvaret for strømstøtten, så dersom ditt anlegg ønsker støtte for tidligere perioder, må søknad sendes til den aktuelle kommune. 

Har du spørsmål om støtteordningen? Sjekk ut tilsynets egen side om ordningen:

Spørsmål og svar om strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner- lottstift.no (publisert 26.8.22)

 

Turnanlegg? Nå kan du søke om apparatpakke

Vi har tidligere skrevet om at Norges Gymnastikk- og turnforbund har blitt overrakt en generøs gave på 7,8 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB, og nå er det endelig tid for å søke. Utstyret er øremerket breddeaktivitet for barn og ungdom fra seks til 19 år, og er organisert i ulike pakker.

Søknadsfristen er satt til 30. september, der både søknadsportal og mer info finnes på forbundets egne nettsider:

Søknad for tildeling av apparatpakke- gymogturn.no (publisert 30.8.22)