Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 11 - 2023

Nyhet fra Norges Friidrettsforbund

I denne ukas anleggsnytt kan du lese om Norges Friidrettsforbunds oppdaterte miljøveileder

Norges Friidrettsforbund lanserer oppdatert miljøveileder

Norges Friidrettsforbund har i lengre tid hatt en miljøveileder, men denne er nå oppdatert sammen med deres samarbeidspartner RagnSells. Ettersom mange av Friidrettsforbundets arrangementer pågår utenfor definerte anlegg, som for eksempel en friiidrettsbane, vil veilederen kunne gir gode råd når naturen brukes som anlegg. Som forbundet selv skriver: 

– Vi ønsker at alle i norsk friidrett skal ta ansvar for sin miljø- og klimapåvirkning. Med miljøveilederen håper vi å gjøre det lettere å nå det målet.

Veilederen gir ikke konkrete svar på alle problemstillinger, men er likevel en fin veileder med mange gode råd, og den vil holdes løpende oppdatert med eksempler og tips. På denne måten vil den gjenspeile idrettens miljøbehov.

Miljøveilederen kan leses på Friidrettsforbundet sine nettsider.

Mer info er tilgjengelig på Friidrettsforbundets nettside:

Norsk Friidretts Miljøveileder – en grønn og smart håndbok, friidrett.no (publisert 27.2.2013)