Tre skrå seil av betong og plankpolert stål med klatretak
Gangbro over fjorden til halvøy med park og klatreseil
Ulike aparater for klatring, en benk og vippehuske
Tre skrå seil av betong og plankpolert stål med klatretak
Strandpromenaden med belysning, tredekke og gjerde går mellom parken og sundet.
Aparater for balansering
Gangbro med skråstilte pilarer. I bakgrunnen står midnattsola lavt over horisonten.

Klatreseilene i Lille Brønnøya bypark

Et aktivt sted i hverdagen, året rundt

I sentrum av Brønnøysund ligger en ny bypark, der en "steinørken" ble forvandlet til aktivitetspark. Her er det tre klatreseil – en ny utforming av en kjent anleggstype, finansiert av et spleiselag mellom offentlig og privat sektor. Klatreseilene fikk støtte fra Kulturdepartementets tilskuddsordning for "Nyskapende aktivitetsarenaer" i 2019.

Bakgrunn

Lille Brønnøya ligger sentralt i Brønnøysund ved en av byens mange småbåthavner. Opprinnelig var det en liten holme, før en fylling gjorde det om til en halvøy. I 40 år var den lille halvøya en steinørken. Det har vært mange planer for Lille Brønnøya, alt fra havne- og industriområde til badeanlegg.

Prosjektet Lille Brønnøya bypark, er et resultat av å ivareta flere sammenfallende interesser. I lengre tid har det vært planlagt en strandpromenade langs Brønnøysunds sjøfront. Det ble derfor anlagt ei gangbru over til Lille Brønnøya. Brua er formet med formål om at det også skal være et sted å oppholde seg. Brua er slank og buet i sin form og har markerte bæremaster som en moderne seilbåt på vei mot nord. Målet er å knytte byen enda tydeligere til sundet og leia.

Sentrumsområdet i byer, med mye hus og biler, er ikke alltid like vennlig for barn og ungdom. Derfor ønsket man en mangfoldig aktivitetspark, med lav brukerterskel. Befolkningen i byen har også ambisjoner om at byen skal være en festivalby – med Korfestivalen, Torghattfestivalen og Rootsfestivalen. Et uformelt treffsted ville åpne for større arrangement. Ønsket om en byscene ble til et opphøyd platå, der klatreseilene fungerer som en ramme rundt scenen.

Anlegget

Parken

Sundpromenaden ytterst omgir aktivitetsparken på Lille Brønnøya. Den nye brua strekker seg over innløpet til småbåthavna, og brua og parken knytter sammen den nye og den gamle delen av Brønnøysund, Sørbyen og Nordbyen. Aktivitetsparken kan brukes til ulike formål: en stor konsert, et marked eller en utstilling, og om vinteren kan det anlegges skøytebane. Parken har benker, grillplass, jungelbane, slakk line, sykkelbane og vegetasjon som gir ly uten at kontakten med sundet blir brutt.

Klatreseilene

I parkens avslutning mot sør, hvor det i en innledende fase av prosjektet var satt av plass til et scenebygg, ble det plassert tre skulpturelle klatreseil. Disse står på en høyde 1,5 meter over hovedplassen i parken, og har en form som assosierer med båtseil. De tre klatreseilene har polert utside, i høypolert stål, som speiler sundet og bygningene rundt. Slik er klatreseilene både en port til Helgelandskysten og en tydelig scenevegg når parken brukes til slikt.

Seilene har en høyde på 7, 8 og 9 meter. Utformingen er forberedt for montasje av klatregrep, og det tilrettelegges med et egnet fallunderlag for friklatring/buldring. Seilene er prosjektert som en stålkonstruksjon med innvendige spant for form og stivhet. Klatresiden er flat for å kunne gi godt hold for klatretakene. De galvaniserte platene har et hullmønster, for montering av klatretak, gjenget for enkel omskruing av nye rutevarianter slik at veggene hele tiden også kan være attraktive for aktive klatrere. Hellingen på veggene varierer: 8, 15 og 21 grader for å gi variasjon. Den buete speilsiden er prosjektert i høypolert syrefast materiale. Speilets bue varierer fra seil til seil i forhold til bredde. Vindpresset på seilene er stort og krever et kraftig fundament som er lagt 40 cm under bakken.

Situasjonskart

Målgrupper

Ambisjonen er at Lille Brønnøya skal være et godt sted å være, både for fastboende og tilreisende. Et åpent og aktivt sted i hverdagen året rundt, og et sted som bringer folk sammen på tvers av alder. Dette er et prosjekt for økt bolyst og bedre folkehelse. Parken skal være et tydelig sted både for byens befolkning og regionen rundt. Dette er stedet for barnefamilier på bytur eller et spennende sted for besteforeldre med barnebarn. Aktive levende tettsteder er del av trenden innenfor turisme, og hurtigruteturister på byvandring er ofte innom parken.

Seilene gir et uformelt treningsområde i rommet mellom klatrehallen inne og fjellene rundt. Et nært sted å henge med venner og diskutere nye flytt, prøve klatring for første gang, eller gjøre litt styrketrening på joggeturen. Seilene har en nedre del for buldring og trening uten tau. Klatreklubben kan i tillegg rigge seilene for høyere klatring og konkurranser med topptausikring. Klatreveggene gir rom for tre klatrere på samme tid.

Prosessen

Klatreseilene har blitt utviklet med rådgiving fra aktive klatrere, som har bygget flere klatreanlegg i Norge. Brønnøy Ungdomsråd og den lokale klatreklubben "Stupbratt", med rundt 300 medlemmer, har vært involvert i planleggingen av klatreseilene. Klubben har også stått for montering av klatregrepene.

Andre viktige samarbeidspartnere:

 • Planlegging: Arkitektgruppen Cubus AS
 • Leveranse og montasje av klatreseil: Størksen Rustfri Industri AS

Økonomi og finansiering

Brønnøy kommune var initiativtaker og anleggseier, men uten økonomisk drahjelp fra næringslivet, fylkeskommunen og Kulturdepartementet hadde det ikke vært mulig å realisere byparken.

Parken

I revidert budsjett 2018 ble kostnadene til parken, uten scene og klatreseil, kalkulert til 22,5 mill. kr. eks. mva.

Klatreseil

Sommeren 2019 ble det innhentet pristilbud på tre klatreseil. Kostnadsoverslaget var på 4,1 mill. kr. eks. mva.

 • Klatreseil inkl. montasje: 2 364 000 kr
 • Grunnarbeid og fundamentering: 688 000 kr
 • Planlegging/prosjektering: 250 000 kr
 • Belysning: 500 000 kr
 • Uforutsett: 300 000 kr
 • Mva: 1 127 000 kr

Regnskapet viste en utgift på 4,8 mill. kr. eks. mva. Økningen skyldes at både fundamentering og belysningen ble mer omfattende og kompleks fundamentering enn opprinnelig planlagt.  

Finansiering

Klatreseilene ble finansiert på følgende måte:

 • Kulturdepartementet, Nyskapende aktivitetsarenaer 2019: 2 050 000 kr
 • Egenkapital Brønnøy kommune: 2 052 000 kr
 • Momskompensasjon: 1 025 000 kr

Drift

Så langt har man ikke rukket å få så mye erfaring med drift. Teknisk sektor, herunder parkvesenet, står for drift og vedlikehold av selve parken. Tanken er også at klatreklubben skal ha tilsyn og drift av klatreseilene, blant annet endring av klatregrep. Erfaringen med en del av de øvrige installasjonene, et at det er en viss slitasje på grunn av mye bruk. Anlegget er åpent og har ingen inntektskilder.

Nøkkelpunkter

 • Anlegget ligger i sentrum av Brønnøysund.
 • Tilrettelagt for kortreist, egenorganisert fysisk uteaktivitet.
 • Anlegget er allment tilgjengelig, og utformingen er åpen og inviterende.
 • Området tilfredsstiller krav til universell utforming.
 • Ny utforming av kjente anleggstyper for buldring/klatring.
 • Bestandig materiale.
 • Anlegget er et godt supplement til byens innendørs klatrehall.
 • Anlegget kan benyttes nesten hele året.

Referanser

Informasjonen om anlegget og bildene har godeidrettsanlegg.no mottatt fra Brønnøy kommune.