Kulturdepartementets logo

Se hvilke kommuner som mottar støtte fra tilskuddsordningen "Nyskapende aktivitetsarenaer" 2021!

Pressemelding fra Kulturdepartementet

I dag har Kulturdepartementet offentliggjort hvilke kommuner som mottar støtte til nytenkende og kreative anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Det ble sendt inn 24 søknader, og 9 av disse mottar nå tilskudd. Når anleggsprosjektene er realiserte, håper vi at du kan lese mer om dem her på godeidrettsanlegg.no!

Pressemelding fra regjeringen.no: 32,1 millioner kroner til nyskapende aktivitetsarenaer i 2021

32,1 millioner kroner til nyskapende aktivitetsarenaer i 2021

Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer er en ordning for å stimulere kommuner til nytenking og kreativitet når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Formålet er å bidra til at en enda større del av befolkningen blir fysisk aktive.

9 av totalt 24 søkere nådde opp i prioriteringen, og gis tilskudd i samsvar med søknadsbeløpet. Den samlete pottene er på totalt 32 155 000 kroner.

Regjeringens hovedmål med idrettspolitikken er å bidra til at alle som vil kan drive idrett eller være fysisk aktiv på andre måter. Det viktigste virkemiddelet for å oppnå dette er gjennom tilskudd til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

– For å kunne favne enda bredere, og motivere enda flere til å være fysisk aktive, ønsker vi å stimulere til nytenking og kreativitet når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Hovedkriteriene for ordningen er at anlegget må bære tydelig preg av innovasjon og nytenkning, at det er lokalt engasjement og inkludering i planleggingsfasen, at anlegget er allment tilgjengelig og nært befolkningssentra, krav til universell utforming, driftstid på minimum 20 år og utformet for aktivitet hele året.

Søkerne som har fått innvilget sine søknader i år har på ulike måter bidratt med nye ideer for anleggsutforming, som også kan være til inspirasjon for andre kommuner og anleggsutbyggere. Støtten i år går til både små og store kommuner over hele landet.

Innvilgede søknader i 2021

Søkerkommune Beløp (kroner)

Austevoll kommune

4 000 000

Gjesdal kommune

2 000 000

Hemsedal kommune

4 000 000

Melhus kommune

4 000 000

Oslo kommune Bydel Sagene

2 155 000

Ullensvang kommune

4 000 000

Vefsn kommune

4 000 000

Vinje kommune

4 000 000

Ås kommune

4 000 000

Totalt

32 155 000