Brukt kunstgress skal til godkjent mottak

Brukt kunstgress skal til godkjent mottak

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


NFF er tydelig på at samtlige klubber må forholde seg til regelverket å ta vare på miljøet. Her kan du lese en uttalelse fra Norges Fotballforbund sin anleggssjef.

Denne nyheten er hentet fra fotball.no med tillatelse fra forfatter.

TV 2 setter fokus på kunstgress og miljøutfordringer. Det mener NFF er veldig bra. Selv om mange baneeiere i dag har stor bevissthet og gjør riktige miljømessige grep, så må vi erkjenne at norsk fotball fortsatt har en vei å gå.

Bruken av kunstgress har nærmest eksplodert de siste 20 årene. Banene er svært populære, og benyttes ofte året rundt. Uten kunstgress hadde norsk fotball aldri hatt mulighet til å gi et aktivitetstilbud til nesten 400 000 aktive hvor barn og unge utgjør en stor andel.

Den store aktiviteten betyr også at banene etter hvert blir utslitt og må skiftes ut. Kulturdepartementet krever at banen skal være minimum 10 år før det kan søkes om spillemidler til nytt kunstgress. Erfaringene våre er at banene i gjennomsnitt varer noe lenger enn dette.

Myndighetene vil at vi skal resirkulere og gjenbruke for å spare miljøet for utslipp av klimagasser, noe NFF støtter opp om. Brukt kunstgress bør derfor sendes til et mottak som kan separere og finne gjenbruksanvendelse for det kasserte kunstgress. Deponering (dumping på fyllplass) av brukt kunstgress skal ikke forekomme, og vi advarer også sterkt mot å selge det eller gi det bort til ymse formål. Gjør du dette, vil kunstgresset ditt fort kunne havne opp på steder ingen ønsker, uten at noen påtar seg noe ansvar. Du kan også risikere å bli holdt ansvarlig om kunstgress du gir bort, havner i naturen.

Kulturdepartementet krever en tilstandsrapport før det gis tilsagn om spillemidler til nytt kunstgress. En slik vurdering gjøres som regel av våre anleggskonsulenter, uten kostnad for klubbene. Sammen med denne vurderingen henstiller de alltid baneeieren om å sende kunstgresset til resirkulering, og de fleste gjør dette i dag. Våre anleggskonsulenter reagerer alltid om de finner brukt kunstgress i naturen, og påtaler forholdet skriftlig ovenfor aktuell eier med anmodet om opprydding umiddelbart.

Ta gjerne kontakt med NFF for veiledning om avhending av brukt kunstgress.

NB! NFF over tid hatt en tett og god dialog med både Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet om ulike tiltak for at miljøet i og rundt kunstgressbaner i Norge, inkludert tiltak for å samle opp granulat rundt kunstgressbanene.

 

Ole Myhrvold

Anleggssjef i NFF

26.06.2019

Annen informasjon

65 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Aktuelt
Kollasje logoer til Norges Cricketforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 44

Norges Cricketforbund forteller om åpningen av treningsnett på Risenga i Asker, Norges Fotballforbund har skrevet en kronikk om kunstgress og Norges Skiforbund har delt ut Anleggsprisen i 2019 til...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av tungmetallutlekking fra SBR-gummigranulat benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner (2018)

Oppgaven omfatter laboratorie- og feltforsøk med fokus på utlekking av tungmetaller i vann fra SBR-granulat brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner. SBR-granulat er produsert fra kasserte bildekk...

Innholdstype: Veiledere
Naturvårdsverket

Bygging og vedlikehold av kunstgressbaner (2018)

Det svenske Naturvårdsverket har laget en veileder som belyser eiers og drifters ansvar og plikter, for å unngå miljøproblemer knyttet til spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner.

Innholdstype: Veiledere
Norges Fotballforbund sin logo

Drift og vedlikehold av kunstgressbanen: Forberedelser til vinterkunstgressbanen

Dette er den fjerde delen av NFF sin informasjonsserie utgitt i 2018. I denne delen er det tre temaer: Forberedelser av kunstgressbanen for vinteren - både åpne og stengte, informasjon om nye...

Innholdstype: Aktuelt

Etablering av kunstgressbane uten gummigranulat

Råde IL skal etablere et nytt kunstgressdekke uten gummigranulat. Denne typen kunstgressbane kan bli en løsning på miljøproblemene knyttet til bruk av gummigranulat på kunstgressbaner.

Innholdstype: Aktuelt

Europeiske kjemikalietilsynet foreslår begrensninger for å forhindre spredning av mikroplast

ECHA, det europeiske kjemikalietilsynet, har lagt fra et forslag om begrensing av mikroplast i en lang rekke produkter og anvendelsesområder. Blant disse er bruk av kunstig ifyll i kunstgressbaner,...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Seljord IL

Eventyrøy stadion - kunstgressbane med korkgranulat og friidrettsanlegg

En kunstgressbane i Seljord hadde vært prosjektert tidligere, men ble ikke realisert da det ble for dyrt på grunn av at banen hadde vært utsatt for flom gjentatte ganger de siste årene. Løsningen kom...

Innholdstype: Aktuelt
Foto: Geir Mogen

Filter i kum skal fange opp granulat fra kunstgressbaner

Prototypen testes på kunstgressbanen på Dalgård i Trondheim. Ideen kommer fra Senter for idrettsanlegg og teknologi. Filteret nede i kummen fanger opp gummikulene, men lar vannet renne videre.

Sider