10 mill kroner til Plug & Skate - kunstfrosne isløkker

10 mill kroner til Plug & Skate - kunstfrosne isløkker

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Norges ishockeyforbund, Norges bandyforbund og Norges skøyteforbund har mottatt 10 millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB. Pengene skal benyttes til bygging av flere små kunstfrosne isbaner i lokalmiljøene. I den forbindelse har NIHF sammen Norconsult utviklet en konseptbeskrivelse for isløkker, kalt "Plug & Skate". De har også lagt ut kriteriene for søknad om tilskudd.

Utdrag fra Norges ishockeyforbund sine sider:

Den rause gaven som er tildelt vil bli brukt som delfinansiering av løkkene, med tilskudd på inntil 1 mill kroner til hver bane. Søknadene vil bli behandlet fortløpende. I tillegg til dette kan det søkes om 1 mill kroner i tilskudd fra Spillemidlene/ Nærmiljøanleggsmidler via kommunen. Kulturdepartementet har godkjent denne satsen for Plug&Skate-anleggene.

Hvordan søke? Her finner du informasjon om hvordan søke

NIHF har sammen med Norconsult utviklet et konsept for kunstfrosne isløkker som de har kalt "Plug & Skate". Her kan du få tips og inspirasjon til hvordan du kan lage isløkker samt en kostnadskalkyle. Konseptbeskrivelsen finner du her: Kostnadskalkyle med innspill til prosess for utredning, beslutning og prosjektering 

Annen informasjon

9 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg
Friidrettshallen i Bærum Idrettspark. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Bærum idrettspark: Initiert av idretten - gjennomført av kommunen

Bærum idrettspark (BIP) er planlagt og utformet i et bredt samarbeid med med idrettslagene i kommunen. Idrettsparken tilbyr en stor variasjon i aktiviteter, både sommer og vinter.

Innholdstype: Temaside

Isanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Veiledere

Ispreparering i Vancouver 2010

Du finner her et informasjonsblad som omhandler is og ispreparering utarbeidet til de Olympiske vinterlekene i Vancouver 2010.

Innholdstype: Verktøy

Kombinasjonsanlegg for bandy

Dette verktøyet, som er laget i samarbeid med Norges Bandyforbund, gir inspirasjon til flerbruksløsninger for isbaner, som brukes til noe annet i sommerhalvåret. Ta kontakt med Norges Bandyforbund,...

Innholdstype: Aktuelt

Kunstgressbane uten granulat på Leangen

På Leangen i Trondheim har det blitt lagt en kunstgressbane uten gummigranulat. Banen er godkjent for breddefotball i Norge. Dette er et spennende prosjekt som Trondheim kommune har satt i gang, og...

Innholdstype: Publikasjon
Logo SLU

Masteroppgave: Jenters forhold til spontanidrettsplasser (2017)

Hvordan kan man stimulere unge jenters spontane fysiske aktivitet på en idrettsplass? En forstudie i utviklingen av Alby Folkhälsopark. Nøkkelord: Kjønnsperspektiv i idrett, Alby Folkhälsopark,...

Innholdstype: Verktøy

Naturisbane - hvordan skape skøyteaktivitet på islagte vann

I dette verktøyet finner du tips til hvordan du kan preparere naturisbaner og andre relevante råd for å skape skøyteaktivitet på islagte vann. Verktøyet kommer som et resultat av Blyberget frileiks...

Innholdstype: Verktøy

Slik lager du skøyteis

Dette er et verktøy for hvor og hvordan man kan lage og vedlikeholde skøyteis, og hvilket utstyr man bør ha tilgjengelig. Verktøyet er utgitt av Norges Skøyteforbund som en del av prosjektet “...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Bandyspilling. Foto: Wolfgang Kampel

Voldsløkka is- og landhockeybane

Voldsløkka is- og landhockeybane i Oslo er Norges (og kanskje verdens) første kombinasjonsbane for bandy og landhockey. Det er også første gang man i Norge anlegger en bane som primært er tilpasset...