Slik lager du skøyteis

Verktøy fra Norges Skøyteforbund

Dette er et verktøy for hvor og hvordan man kan lage og vedlikeholde skøyteis, og hvilket utstyr man bør ha tilgjengelig. Verktøyet er utgitt av Norges Skøyteforbund som en del av prosjektet “Skøyteglede”.

1. Hvor kan man lage en skøytebane?

En skøytebane kan anlegges på et hvilket som helst flatt område med enkel tilgang til vann. Området må være egnet for å bygge det opp som en isflate. En lekeplass, balløkke eller idrettsplass er et fint utgangspunkt. Grusbaner eller asfalterte plasser er best egnet. Det er også mulig å legge is på gressplener, men det vil ofte forringe gresskvaliteten til våren på grunn av isbrann, og det kan være vanskeligere å få et godt resultat. 

2. Når kan man starte å anlegge en skøytebane?

Før man starter vanning bør telen ha satt seg i bakken. En ukes tid med kuldegrader er et godt utgangspunkt. For å unngå at vannet renner ut, kan det være greit å ha laget en kant rundt banen (snøkanter). Når det startes med vanning, bør det være noen kuldegrader slik at vannet fryser på bakken.

3. Hvordan legge is?

Det kreves store mengder vann for å sprøyte en isflate. Vannuttaket bør ha en minimumsdimensjon på 25 mm, og være plassert i nærheten av banen. I begynnelsen legges bare tynne lag slik at det hurtig danner seg ei skorpe. Etter hvert kan man legge på mer vann.

  • Start vanningen i motsatt ende av banen for vannuttaket.
  • Trekk vannslangen diagonalt ut til lengste hjørne og fordel vannet jevnt utover i sektorer på tvers av banen bakover mot vannuttaket.
  • Bruk spredemunnstykke på slangen for jevn fordeling av vannet.
  • Det er ikke lurt å la åpen slange ligge og renne over tid fordi det raskt danner seg ei grop i isen foran slangen. Dessuten vil vannet flyte utover og danne terrasser.
  • Etter vanning er det avgjørende at slangen oppbevares frostfritt. Det tar lang tid å tine den igjen og deler kan lett fryse i stykker. 

4. Hvordan vedlikeholde isen?

Når isen er etablert består vedlikeholdet stort sett av snøbrøyting, isskraping, eventuelt kosting av banen etter bruk og vedlikeholdsvanning. Vedlikeholdsvanning vil si å ha vann på isen for å dekke til små hull som er blitt dannet i isen. Ved stabilt vintervær er det nok med preparering 1-2 ganger i uken, mens nedbør og/eller vekslende kulde og mildvær kan kreve daglig vedlikehold. Generelt kan man si at kortvarig regn (en dag eller to) på en isflate ikke er noe problem, mens snø eller sludd bør fjernes før den fryser fast i isen. 

5. Utstyr

Utstyr: Vannslange, "skøytestøtte" og skyffel

Skal man lage skøyteis, er vannuttak i nærheten av banen, samt en vannslange en stor fordel. Mange steder rundt i Norge, har man imidlertid kontaktet kommunen eller det lokale brannvesenet for å få hjelp til å legge isen. I disse tilfellene, er det imidlertid viktig med vannslange til vedlikeholdsvanning. 

Det å klare å holde balansen med skøyter på beina er en utfordring for de fleste. Det kan derfor være greit å anskaffe noen «skøytestøtter» slik at man behersker det å ha skøyter på beina bedre.

Det er også viktig at man anskaffer seg skyfler, både til å «skrape isen» og for å fjerne snøen.