Oppvarming av tribuneseter i ishall

Bacheloroppgave fra HiST 2015

Oppgaven omfatter utvikling av et konsept for oppvarming i en ishall. To alternativer er diskutert, og konklusjon er at bruk av setevarme gir best komfort og lavest energibehov. Systemet er foreslått koblet mot et solcelleanlegg som energikilde.

Sammendrag

Bakgrunn

En ishockeyhall har store utfordringer når det kommer til oppvarming av publikumsområdet. Tilskuerne har et foretrukket termisk klima, og utøverne har et annet. I tillegg er det viktig at isen holder en god kvalitet. I mange ishockeyhaller rundt omkring i Norge løses dette med å varme opp hele volumet i hallen med oppvarmet ventilasjonsluft. Når mange av hallene også er dårlig termisk isolert skaper dette en konflikt, både økonomisk og med hensyn til termisk komfort blant tilskuerne.

To separate alternativer for oppvarming

I denne oppgaven har vi sett på alternative løsninger for å sikre et godt termisk klima for publikum uten unødvendig spillvarme til omgivelsene. Vi har utviklet to separate alternativer: ribberørsradiator basert på konveksjon og varmeseter basert på termisk konduksjon. Ribberørsradiatorer er kjent fra kirken og kan bruke overskuddsvarme fra isproduksjon. Den plasseres under setet for å varme opp luften som da vil stige opp. Varmesetet er et vanlig tribunesete med elektrisk varmelement. Vi har bygd prototyper som er testet ut i Leangen ishall over en periode på fire måneder.

Resultater og konklusjoner

Vi har konkludert med at varmesetene vi har utviklet har et stort potensiale for å kunne erstatte en vesentlig del av oppvarmingen gjennom ventilasjonen, og vil kunne redusere energibruken i ishallen. 25 m2 solceller på taket kan dekke all energien setene trenger. Vi har også sett at dette kan være et godt alternativ for flere typer idrettsanlegg hvor temperaturen kan være lav, for eksempel fotballarenaer, bandybaner og tribuner rund hoppbakker. I tillegg har vi funnet at i en romtemperatur på 11 °C vil det være nok med 20 W/tilskuer. Dette er langt lavere enn dagens situasjon hvor det ikke er urimelig å anta opp mot 200 W/tilskuer, avhengig av antall tilskuere på tribunen.

Prototypen av setet med innebygd varme har individuell styring slik at hver tilskuer kan bestemme sin egen termiske komfort. Dette sikrer også at setene ikke gir fra seg unødvendig spillvarme når det ikke brukes. Det andre konseptet, ribberørsradiator, har ikke denne muligheten og vil nødvendigvis ikke være like effektiv, men kan til gjengjeld anvende overskuddsvarme fra isproduksjonen.