Illustrasjon av squashspiller

Fra squashanlegg til gymnastikksal

Dette eksempelet på en flerbruksløsning hvor man enkelt kan gjøre om tre squashbaner til en standard gymnastikksal, kommer fra Norges Squashforbund.

Den første flerbruksløsningen for squash?

Ved et enkelt tastetrykk konverteres tre squashbaner til en standard gymnastikksal på 20 x 10 meter. Arealet kan så brukes til en rekke hallidretter, eksempelvis volleyball, basketball, badminton, innebandy, innefotball, kampsport, aerobic, sportsdans, mm. En slik løsning kan forsvare etablering av squashanlegg.

Forslaget til flerbruksløsningen er vedlagt.