Forside veileder klatreanlegg

Klatreanlegg

Planlegging, bygging og drift

Du finner her en veileder utarbeidet av Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Klatreforbund i 2015. Denne veilederen legger føringer for klatreanlegg som ønsker å søke økonomisk støtte til bygging, og krav til de som skal arrangere nasjonale eller internasjonale konkurranser. Formålet med denne veilederen er å formidle kunnskap om hvordan man bygger gode og funksjonelle anlegg.

Om veilederen

Del 1

Del 1 handler om behov, konsept og planlegging. Denne delen er ganske generell og har størst betydning for plan- og byggekomiteer, men også for de som skal bygge. Her finnes stoff knyttet til organisering, utredning og programmering. Her vises det eksempler på hall-løsninger og andre ting som kan være til hjelp i disse fasene.

Del 2

Del 2 inneholder aktuelle krav og råd for byggeprosessen. I hovedsak er dette rettet mot de prosjekterende ledd, men andre kan også ha nytte av å sette seg inn i det. Her finner du også de krav som stilles til klatreanlegg som søker om spillemidler. Dersom du synes denne delen virker komplisert, teknisk eller byråkratisk må du ikke glemme at du på dette tidspunktet i prosessen jobber med fagpersoner som kan stoffet.

Del 3

Del 3 handler om forvaltning, drift og vedlikehold av et ferdig anlegg. Et funksjonelt byggverk, som er lett å drive og vedlikeholde, er et resultat av god planlegging og prosjektering. Vi ser også på økonomiske aspekter og forsikringer, og ikke minst sikkerhet og HMS. Veilederen er skrevet primært med tanke på planlegging og bygging av innendørs klatreanlegg. Det forhindrer ikke at veilederen også kan gi gode tips om bygging av klatreanlegg utendørs.