Logo Naturvårdsverket

Bygging og vedlikehold av kunstgressbaner

Svensk veileder fra 2018

Det svenske Naturvårdsverket har laget en veileder som belyser eiers og drifters ansvar og plikter, for å unngå miljøproblemer knyttet til spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner.

Naturvårdsverket anbefaler at alle som har ansvar for drift av kunstgressbaner planlegger driften ut fra å minske miljøpåvirkningen fra anlegget. En slik plan kan inneholde vurdering av fyllmaterialet, tiltak mot spredning av granulat og utdanne driftspersonell for å minske miljøkonsekvensen. Ut fra banens lokasjon, alder og utforming bør hver enkelt bane evalueres separat for å finne de beste tiltakene med tanke på utslipp av granulat til det nærliggende miljøet.

Naturvårdsverket konkluderer videre med at tilsyn av kunstgressbaner bør følges opp av myndighetene, slik at de riktige kravene blir stilt etter gjeldene regelverk.

Du finner den digitale veilederen her:

Anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner (ekstern lenke)