Ikon sykling

Bygging av BMX-bane

Det er her beskrevet en del elementer som man bør forholde seg til ved bygging av en BMX-bane.

Hvis du har en plan om å bygge en BMX bane så kan kanskje dette dokumentet være akkurat den hjelpen du trenger for å komme i gang. I dette dokumentet har vi (Norges Cykleforbund, red.anm.) beskrevet en del elementer som man bør forholde seg til ved bygging av en BMX-bane; enten man tenker på et fullverdig konkurranse anlegg eller bare en enkel aktivitetstrase.

Det antas at leseren har litt kjennskap til BMX-sporten før dette leses i det at ikke alle forhold er behandlet og beskrevet i like stor detalj. I tillegg til dette bør leseren ha satt seg inn i og ha kjennskap til regelverk for BMX. Dette er spesielt viktig hvis det aktuelle byggeprosjekt skal være en konkurransebane.

Forhold som kommunal støtte, tilegnelse av aktuell tomt osv er ikke en del av denne veiledningen.