Bordtennisanlegg

Bordtennisanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Norges Bordtennisforbund

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

International Table Tennis Federation

 

Idrettshaller - planlegging og bygging

Universell utforming av idretts- og
nærmiljøanlegg


Se alle bordtennisanlegg

Om bordtennisanlegg

Et bordtennisanlegg består av et eller flere bordtennisbord, enten innendørs eller utendørs. Konkurranseidretten foregår innendørs.

Norges Bordtennisforbund

Norges Bordtennisforbunds formål er å fremme bordtennissporten i Norge, herunder bidra til samarbeid mellom klubbene, og representere idretten internasjonalt. Dersom du ønsker å vite mer om bordtennis og bordtennisanlegg, ta kontakt med forbundet.

Anleggsplan

Utdrag fra NBTF's anleggsplan

Mål

Å gi alle som vil spille bordtennis tilgang til gode anlegg til trening, konkurranser og til uorganisert aktivitet.

Følgende anleggskategorier skal prioriteres:

  • Permanent 24- timers treningshall i flest mulig klubber
  • Utendørs bordtennisbord i nærmiljøanlegg og på skoler for barn og unge

Strategi for 24 timers treningshall for klubbene

NBTF sentralt, bordtennisregionene og klubbene skal arbeide for best mulig rammebetingelser for anleggsutvikling, slik at klubbene kan bygge flest mulig hverdagsanlegg for barn og unge i nærmiljøene. Vi skal være samstemte i våre prioriteringer og bistå hverandre slik at flest mulig klubber oppnår sitt mål om egen treningshall. Anleggsplanene skal brukes i arbeidet med å påvirke idrettsråd, kommunepolitikere og administrasjon til å ta den foreslåtte hallen inn i kommunens delplaner for idrett og friluftsanlegg, og prioritere denne.

Bilder: Norges Bordtennisforbund

Banemål og tekniske krav

For å få informasjon om krav til bordtennisanlegg anbefaler vi at du leser kapittel 4.2 Bordtennis i veilederen Idrettshaller - planlegging og bygging. Her finner du krav til spilleområdet, tak, gulv, vegger, belysning og utstyr. 

Bordtennis (under B på siden for banemål og areal)

 

Bordtennisbord - informasjon fra Norges Bordtennisforbund:

Det er som kjent mange leverandører av bordtennisbord og annet anleggsrelatert bordtennismateriell på markedet. Norges Bordtennisforbund har en samarbeidspartner som levererer bord, men det er mye bra å velge mellom så det som avgjør hva dere skal kjøpe bestemmes av hva bordene skal brukes til og av hvem. Det blir naturlig nok et spørsmål også om pris og kvalitet. De bordene som er godkjent av ITTF (International Table Tennis Federation) er godkjent for konkurransespill i Norge og er derfor også av bedre kvalitet. Bordtennisklubber bør normalt velge slike bord. Dersom bordene skal brukes på skoler er det ofte bedre med en rimeligere bordtype. For alle bord bør man vurdere hvordan de skal lagres. Bord av typen "Roller" er ofte enkle å klappe sammen og trille inn på et lager. Dersom bordene kan stå permanent oppstilt er ikke rollerfunksjonen like viktig.

En annen ting som kan være viktig å tenke på er dersom funksjonshemmede i rullestol skal bruke bordene så er plassering av bordbenene viktig. Da sier reglementet at bordbena skal være 40 cm inn under bordet. Alle klubber og skoler bør derfor ha minst 1 bord av denne typen.

 

Annen informasjon

26 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

20 millioner til viktig anleggssatsing

Som en del av anleggspolitisk program for 2018 har Kulturdepartementet satt av ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning beregnet for etablering av tilleggsarealer til idrettshaller....

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: B72 Bordtennis

B-72-hallen

Da daværende leder av Bordtennisklubben av 1972 (B-72) fikk greie på at det skulle bygges en ishall i Lørenskog, tok de kontakt med kommunen for å få bygget på et "vedheng" som kunne brukes...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Forbildeanlegg

Bjølsenhallen

Bjølsenhallens bordtennisdel er en spesialhall for bordtennis som er bygget i kombinasjon med to håndballhaller, tre mindre haller for kampsport m.m.

Innholdstype: Aktuelt

Bordtennis for alle på Romerike

De siste fire årene har 36 nye utebord for bordtennis blitt utplassert på Romerike. Hvam IL og Haga IF har gjennom prosjektet "Bordtennis for alle på Romerike" skapt møteplasser for både...

Innholdstype: Temaside

Danseanlegg

Du vil her finne nyttig informasjon om danseanlegg, så som linker til Norges Danseforbund, veiledere og banemål.

Innholdstype: Verktøy
Foto: Carl Celius

Danseanlegg - særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller

Dette dokumentet presenterer spesielle krav og ønskemål for danseanlegg i en flerbrukshall. Dokumentet er skrevet av Norges Danseforbund.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Fasade Eika Sportssenter. Foto: Dyrø og Moen AS

Eika Sportssenter - universitetsmiljøets samlingssted

En stadig økende studentmasse på NMBU la grunnlaget for en betydelig utvidelse av treningsfasilitetene til Studentsamskipnaden i Ås. Utbyggingen tok utgangspunkt i det eksisterende idrettsbygget, GG-...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Fjogstad-Hus Turnarena. Foto: Kristin Austigard

Fjogstad-Hus TurnArena

I Sola idrettspark har idrettslaget Sola Turn etablert en rendyrket turnhall. Takket være blant annet en ivrig hallkomité, en kommune som stilte med tomt, en svært samarbeidsvillig hovedentreprenør...

Innholdstype: Temaside

Fleraktivitetssal

Aktivitetssal, gymsal, treningsrom og tilleggsrom er alle navn på fleraktivitetssaler, som relativt enkelt kan tillrettelegges for forskjellige idretter og aktiviteter. Du vil her finne linker...

Sider