Søk

Filtrer søket ditt

Viser 10 av 68 treff
Viser 10 av 68 treff
Nyhet

Kartlegging av aktivitet i Kongsberg

Kongsberg kommune vil måle aktivitet gjennom en digitalisering av sine idretts- og aktivitetsflater
Kongsberg kommune samarbeider med TeBe Sport om å digitalisere og automatisere måling av innbyggernes bruk av tilgjengelige aktivitets- og idrettsanlegg. Det vil bli automatisk tellet, målt og…
Publisert: 08.04.21Sist endret: 08.04.21
Nyhet

Studenter ved NTNU jobber med idrettsanlegg

Varmesystemer på idrettsflater, energiforbruk i badstuer, desinfisering av kunstgressbaner
Våren 2021 har Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) flere studenter som jobber med bachelor- og masteroppgaver innen idrettsanlegg. Under kan du lese litt om hva studentene som jobber med…
Publisert: 06.04.21Sist endret: 06.04.21
Nyhet

Innovative idrettsanlegg, seks studentoppgaver våren 2021

Studenter ved NTNU tar jobben, klarer de å finne en løsning?
Hvordan ser fremtidens skianlegg ut? Hva kan erstatte dagens kunstgress? For hvem bygger man nærmiljøanlegg? Dette er spørsmål studentene i emnet "Eksperter i Team" stiller seg denne våren…
Publisert: 23.02.21Sist endret: 23.02.21
Publikasjon

Involvering av driftspersonell i svømmehallprosjekter

Masteroppgave fra NTNU 2020
Masteroppgaven "Involvering av driftspersonell i svømmehallprosjekter" har undersøkt hvordan driftspersonell kan medvirke i planlegging og gjennomføring av svømmehallprosjekter. Fire…
Publisert: 13.01.21Sist endret: 05.03.21
Nyhet

Hva er god utnyttelse av idrettsanlegg?

Hva er god utnyttelse av idrettsanlegg? Det var tittelen på et kort webinar, arrangert av danske IFFD. Du kan se opptak av foredragene her!
Publisert: 14.12.20Sist endret: 15.12.20
Nyhet

Blir idrettsanleggene brukt?

Dansk forskningsprosjekt
Danske "Idrættens Analyseinstitut" (Idan) skal sammen med Holbæk kommune undersøke bruken av kommunens idrettshaller. Man har installert kameraer i samtlige idrettshaller, og via kommunens…
Publisert: 11.11.20Sist endret: 09.12.20
Veileder

Anleggskrav basketball

Veileder fra Norges Basketballforbund
Dokumentet "Anleggskrav - Veileder for utvikling av anlegg" er Norges Basketballforbunds kravdokument for anlegg for basket, fra 2020. Anleggskravene er delt opp i to nivåer, nivå 1 som…
Publisert: 13.10.20Sist endret: 27.10.20
Publikasjon

Transparent designprosess: Inkludering av evidensbasert kunnskap gjennom tverrfaglig samarbeid

Ph.D.-avhandling fra 2019
Denne Ph.d.-avhandlingen har undersøkt hvordan tverrfaglig kunnskap kan inkluderes i designprosessen for offentlige idrettsanlegg. Avhandlingen består av tre delstudier som er basert på empiriske…
Publisert: 06.08.20Sist endret: 06.08.20
Nyhet

Invitasjon til webinar: "Framtidens idrottshall"

White arkitekter og Sveriges fem største særforbund for innendørsidrett (basket, gymnastikk, håndball, innebandy og volleyball) har sammen laget et innovativt konsept for fremtidens idrettshall.…
Publisert: 25.06.20Sist endret: 29.06.20
Publikasjon

Innovative og kreative idrettsanlegg for egenorganisert aktivitet i Norge

Prosjektoppgave fra faget "Eksperter i Team", 2020
Utgangspunktet for dette EiT-prosjektet var Kulturdepartementets tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer, og tar for seg utfordringer knyttet til realisering av innovative og kreative…
Publisert: 16.06.20Sist endret: 16.06.20