KG2021 logo

Testmetoder for kunstgressflater

Notat fra NTNU/SIAT: Prosjektet KG2021 (2020)

Hvordan testes kunstgressflater? I forbindelse med prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) har en sammenstilling av testresultatene fra pilotbanene i prosjektet blitt gjort. I tillegg til pilotbanene er det valgt å ta med to referansebaner av mer tradisjonell utførelse med SBR som ifyll, for sammenligning. De undersøkte banene er Råde (SBR), Råde (Pilot), Gressvik, Dalgård (SBR), Flatås (11'er) og Flatås (7'er).

Test av baner

KG2021 bidrar til bygging av seks pilotbaner med ulike varianter av dempematte, fiber og ifyll, og følger opp disse. Dette skjer blant annet ved årlig test basert på Nordisk Norm, og bruk av akkreditert testlaboratorium (KIWA).

Interaksjonen mellom spillere og banen har blitt kartlagt gjennom undersøkelser av støtdempning, vertikal deformasjon og rotasjonsmotstand. Interaksjonen mellom ball og bane har blitt sett på gjennom vertikal ballsprett og ballrulle.

Testresultater

En sammenstilling av testresultater er nå tilgjengelig. Testene er gjort på både nye og eldre baner, der referansebanene er de eldste.

Resultatene indikerer at dagens testmetoder ikke gjenspeiler brukeropplevelse godt nok. Det underbygger et sterkt behov for å gjøre mer forskning på temaet. I særlig grad gjelder dette betydning av temperatur ved testing, og behov for å få fram en test som også tar med seg kombinasjonen vertikal og horisontal kraft fra fot til dekke.

Prosjektet har formulert en forskningsoppgave på dette, og dersom finansiering blir avklart starter arbeidet i andre halvår 2020.

Testresultater kan leses i filvedlegget.