Søk

Filtrer søket ditt

Viser 10 av 24 treff
Viser 10 av 24 treff
Publikasjon

Involvering av driftspersonell i svømmehallprosjekter

Masteroppgave fra NTNU 2020

Masteroppgaven "Involvering av driftspersonell i svømmehallprosjekter" har undersøkt hvordan driftspersonell kan medvirke i planlegging og gjennomføring av svømmehallprosjekter. Fire…
Publisert: 13.01.21Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Idrettsanleggsbehov

Prosjektoppgave fra faget "Eksperter i team", 2021

Oppgaven undersøker hvordan kommuner prioriterer hvilke anlegg for idrett og fysisk aktivitet som skal realiseres - enten bygges av kommunen selv eller motta spillemidler (prioriteringsliste).…
Publisert: 04.08.21Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Hall i nord - Beslutningsprosesser, anleggsbruk og idrettsdeltakelse

Ph.D.-avhandling fra 2015

Ph.D.-avhandlingen "Hall i nord - En studie av beslutningsprosesser, anleggsbruk og idrettsdeltakelse knyttet til bygging av store innendørshaller i lokalsamfunn i Nord-Norge" undersøker…
Publisert: 28.02.15Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Innovative og kreative idrettsanlegg for egenorganisert aktivitet i Norge

Prosjektoppgave fra faget "Eksperter i Team", 2020

Utgangspunktet for dette EiT-prosjektet var Kulturdepartementets tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer, og tar for seg utfordringer knyttet til realisering av innovative og kreative…
Publisert: 16.06.20Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Testmetoder for kunstgressflater

Notat fra NTNU/SIAT: Prosjektet KG2021 (2020)

Hvordan testes kunstgressflater? I forbindelse med prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) har en sammenstilling av testresultatene fra pilotbanene i prosjektet blitt gjort. I tillegg til pilotbanene er…
Publisert: 27.04.20Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet

Rapport fra Helsedirektoratet 2014

Rapporten "Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet. Innspill til departementets videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen" inneholder blant annet statistikk…
Publisert: 14.08.18Sist endret: 19.02.23
Publikasjon

Antall idrettsanlegg bygget i Norge 2006-2018

Statistikksamling fra 2019

Ifølge Anleggsregisteret, har det mellom 2006 og 2018 blitt bygget flere enn 10 000 anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Norge. Det bygges/anlegges fremfor alt mindre utendørsanlegg,…
Publisert: 01.08.19Sist endret: 19.02.23
Publikasjon

Idrettsanlegg - i dag og i morgen

Rapporter fra Centrum för Idrottsforskning

Centrum för Idrottsforskning, CIF, har på oppdrag fra regjeringen gjennomført en analyse av eksistens og behov for idrettsanlegg og utemiljøer. Formålet er å avdekke om hvorvidt det finnes noen…
Publisert: 24.05.22Sist endret: 19.02.23
Publikasjon

Fysisk aktivitet: omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet

Rapport fra Helsedirektoratet, NIH og UiT (2017)

Dette er en av tre rapporter som ser på fysisk aktivitet, omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet i den voksne norske befolkning. Rapporten inneholder data og analyser knyttet til utbredelse av…
Publisert: 14.08.18Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Idretten skal! Flere og bedre idrettsanlegg 2019–2023

Anleggspolitikk fra Norges Idrettsforbund

Dette strategidokumentet er utarbeidet av Norges idrettsforbund og presenterer anleggspolitikken for 2019-2023.
Publisert: 08.06.20Sist endret: 18.02.23