Logo NTNU

Suksess og verdi i idrettsanlegg-prosjekter

Fordypningsprosjekt fra NTNU 2022

Prosjektoppgave om suksessfaktorer for idrettsanlegg og hvilken verdi anleggene skaper for samfunnet.

Om oppgaven 

Det bygges stadig flere idrettsanlegg. Anleggene bygges i hele landet, og har store variasjoner både i omfang og karakter. Når nye anlegg skal bygges er det av alles interesse at prosessen er optimalisert, slik at anlegget blir best mulig. I tillegg skal anleggsutbygging helst oppnås så effektivt som mulig og med minst mulig medgåtte ressurser. Med utgangspunkt i disse utfordringene tar dette fordypningsprosjektet for seg suksessfaktorer for idrettsanleggprosjekter, samt idrettsanleggenes verdi for samfunnet.

Suksessfaktorer

Basert på resultatene i oppgaven ble det utarbeidet ti suksesskriterier for idrettsanleggsprosjekter. Suksesskriteriene er følgende: 

  1. Dekkende behovsbeskrivelse eller markedsanalyse.
  2. Tydelige definerte mål.
  3. Avklart prosjekteierforhold og kompetanse hos bestiller.
  4. Valg av gjennomføringsmodell.
  5. Fokus på driftskostnader.
  6. Prosjektplaner som sikrer krav og behov.
  7. Interessenthåndtering og kommunikasjon.
  8. Kontinuerlig omfangsstyring.
  9. Kontinuerlig prosjektstyring.
  10. Plan for overgang til drift.

Mer om suksessfaktorene og utdyping kan du lese i prosjektoppgaven. 

Verdi

Oppgaven fant at verdi kan være vanskelig å vurdere, ettersom verdi hverken er et objektivt eller veldefinert begrep. Likevel skaper idrettsanlegg verdi gjennom bedret fysisk og psykisk folkehelse, hvilket også er positivt i samfunnsøkonomisk perspektiv. I tillegg gir idrettsanlegg positive kommersielle virkninger. 

Les oppgaven

Dersom du vil lese mer om suksessfaktorer for idrettsanleggprosjekter og verdien av idrettsanlegg, kan fordypningsprosjektet i sin helhet lastes ned fra "Last ned"-boksen til høyre på siden.