Logo SIAT

Markedsanalyse kunstgress

Rapport fra NTNU SIAT 2018

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) har på vegne av Sveriges kommuner och landsting (SKL, nå SKR) laget en markedsanalyse av kunstgress i 2018. Rapporten beskriver utvikling av kunstgress fra første introduksjon på 60-tallet til de nye systemene vi ser i dag med granulatfrie kunstgress.

Bakgrunn

Det er ca. 3000 kunstgressbaner i Skandinavia, og antallet øker for hvert år. Konstruksjon og testprosedyrer for slike baner er basert på herre senior-nivå, mens den store brukergruppen er barn og unge. En kunstgressbane har en teknisk levetid på bare ca. 10 år, og kunstgressindustrien er følgelig blitt en stor samfunnsaktør, der økende oppmerksomhet omkring miljøpåvirkning har satt i gang en debatt om de materialer som brukes.