Logo for Idrættens Analyseinstitut

Idræt for mennesker med funktionsnedsættelser i Danmark

Rapport om interne og eksterne barrierer for idrettsdeltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelser i Danmark

Idrættens analyseinstitut (Idan) og Paraidrett Danmark har publisert en ny rapport som undersøker barrierer og muligheter for idrettsdeltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelser. Rapporten tar for seg både interne og eksterne barrierer, deriblant tilgang til anlegg og fasiliteter for fysiske aktivitet, manglende informasjon og kjennskap om tilbud, og dårlig adgang til transport.

Rapporten bygger på en litteraturstudie av eksisterende kunnskap om idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser, intervju med både eksperter og mennesker med nedsatt funksjonsevne, og analyser av et omfattende kvantitativt datamateriale fra undersøkelsen Danmark i Bevægelse. Formålet er å frembringe et grundig og ambisiøst kunnskapsgrunnlag for å styrke vilkårene for mennesker med funksjonsnedsettelser i Danmark. Gjennom å systematisere eksisterende kunnskap om barrierer og muligheter for aktivitetsutøvelse, skal muligheten til paraidrett og deltakelse i fellesskaper i hverdagslivet bedres. 

Rapporten i sin helhet kan lastes ned fra "Last ned"-boksen til høyre. Man kan også lese mer om rapportens sentrale funn på Idan sine nettsider (idan.dk).