Granulat på Byåsen arena 2017/2018

Rapport fra Trondheim kommune, Byåsen fotball, SIAT og NFF 2019

Pilotprosjektet «Granulat på Byåsen arena 2017/2018» har vært et samarbeid mellom Trondheim kommune, Byåsen fotball, SIAT og NFF. Rapporten beskriver fysiske tiltak som er utført på Byåsen Arena for å hindre spredning av gummigranulat til omgivelsene, samt tiltak ved Stavset skole med formål om å sette fokus på utfordring knytte til spredning av plast og mikroplast på lokalt og globalt nivå.

​Sammendrag

I sammenheng med skifte av kunstgress sommeren 2017, har Byåsen idrettslag breddefotball deltatt i et pilotprosjekt på Byåsen Arena med fokus rettet mot gjenbruk av gummigranulat. Pilotprosjektet varte fra juni 2017 til mai 2018, og har vært et samarbeid mellom Trondheim kommune - enhet for idrett og friluftsliv, Byåsen fotball, NTNU - Senter for Idrettsanlegg og teknologi (SIAT) og Norges Fotballforbund (NFF).

I rapporten beskrives iverksatte tiltak som er iverksatt på kunstgressbanen Byåsen Arena med formål om å unngå spredning av gummigranulat til omgivelsene primært ved vinterdrift og brøyting av snø, men også ved avrenning fra banen i perioder med nedbør. Videre beskrives tiltak som er gjennomført av Byåsen IL rettet mot skoleverket, for å sette fokus på utfordringer i henhold til spredning av plast og mikroplast både relatert til nærmiljøet og globalt.