"Eksperter i Team": Snølagring (2018)

"Eksperter i Team": Snølagring (2018)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Oppgaven undersøker hvilke tildekkingsmaterialer som egner seg best for snølagring. Det har blitt gjort enkle kostnadsestimater mellom bruk av sagflis og tekstilduk som dekkemateriale.

Originaltittel:
Snølagring

Skrevet av:
Mari G. Aspnes, Didrik Fjeld Elset,
Lars Huso, Fredrik Schwencke og
Morten Særen

Les mer om faget Eksperter i Team her

Sammendrag

Etterspørselen etter skiløyper tidlig på vintersesongen har økt fokuset på hvordan man mest effektivt og billigst kan lagre snø over sommerhalvåret. Fokuset i denne oppgaven ligger på hvilken type tildekkingsmateriale som egner seg best, hvor mye snø man må produsere for å bruke de forskjellige materialene og enkle estimater pa hvor mye hver enkelt av disse metodene vil koste for Granåsen skisenter.

Granåsen har de siste årene lagret snø med sagflis som tildekkingsmateriale. Sagflis har god evne til å holde på vann som kommer av at den tar opp vann kapillært i hulrommene mellom trefiberpartiklene. Denne egenskapen gjør at fuktig sagflis vil virke kjølende for snøen på grunn av fordamping av vann på overflaten av sagflisen, som igjen fører til lav smelterate av den tildekte snøen. Den bløte sagflisen brukes kun en sesong, og det fører til store årlige utgifter for kommunen [Ødegard, 2013]. Det er derfor ønskelig å benytte seg av tekstilduk som tildekkingsmateriale da denne kan brukes flere år på rad, samtidig som det er antatt at prosessen med tildekking og lagring er billigere enn ved bruk av sagflis. Tekstilduken som er brukt ved andre skisteder (Sjusjøen, Geilo etc.) er laget av en type geotekstil som reduserer smelteenergien til snøen ved å reflektere kortbølget stråling. Tekstilduken er sensitiv for vind og lufttemperatur [Olefs, 2010].

Dersom man ser på forholdet mellom tekstilduk og sagflis må det produseres mer snø ved bruk av tekstilduk. Dette fordi snøen da vil ha en høyere smelterate sammenlignet med snø lagret under sagflis.

Den økonomiske fordelen ved bruk av tekstilduk istedenfor sagflis kommer først og fremst av en betraktelig reduksjon i antall timer det tar å dekke til snøen på våren og klargjøre snøhaugen til utkjøring på høsten. Tekstilduken koster omtrent dobbelt så mye som sagflis ved innkjøp, men som nevnt kan tekstilduken benyttes i flere år som gjør at forskjellen i innkjøpspris blir gjort opp for. En annen utgift som vil endres ved en overgang fra sagflis til duk er produksjonsmengde av snø, både når det gjelder antall arbeidstimer og kostnader knyttet til energiforbruk.

I denne rapporten konkluderes det med en smelterate på 0.5 %/dag. I dag er det behov for å produsere 30 675 m³ dersom man skal sitte igjen med lik mengde snø som ved 20 000 m³ lagret med sagflis. Ettersom antall kuldedøgn i en vintersesong varierer mye fra år til år, vil spørsmålet ligge i om Granåsen har kapasitet til å produsere nok snø for bruk av tekstilduk.

Annen informasjon

25 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i Team": Snøhøsting til Granåsen skisenter (2018)

Oppgaven undersøker muligheten for å benytte seg av snøhøsting til snølagring i Granåsen skisenter. Denne metoden går ut på å samle opp snø fra ulike arealer for å så transportere den til et snølager...

Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i Team": Utvikling av snøfanger (2019)

Oppgaven tar for seg konseptutvikling av en snøfanger, med særlig hensyn på utforming og effektivitet. Det har blitt utført testing av syv småskala-modeller i vindtunnelen for å finne reduksjonen av...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra prosjektet SNÖRIK - Snøforskning og innovasjon over riksgrensen

Interreg-prosjektet SNÖRIK er nå godt igang med flere aktiviteter. Med blant annet aktivitet innen snøproduksjon, snølagring, preparering og bevaring, vil prosjektet bidra til å opprettholde og spre...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Kostnadsestimering for snølager (2019)

Oppgåva gjer ei oversikt over kostnadar knytt til å lagre snø over sommaren. Kostnadane blir delt inn i aktivitetane; snøproduksjon, forming, tildekking, avdekking og utkøyring. Oppgåva ser og...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Optimalisert snølogistikk i forbindelse med VM i Granåsen 2021 (2016)

Teori om snødistribusjon i anlegg for nordiske grener er et forholdsvis nytt tema. I en tid med stadig varmere og villere vær, er det ikke lenger en selvfølge at man har nok natursnø til å drive...

Innholdstype: Aktuelt

Basic Skills Snow Tour

Norges Skiforbund, anlegg/utviklingsavdelingen sammen med skikretsene inviterer til kurs i bygging av basisanlegg og snøproduksjon. Alle klubber og interesserte fra skianlegg ønskes velkommen til 1,5...

Innholdstype: Verktøy

Hvordan måle snølager - med drone?

I SIAT har vi målt volumet av snølageret i Granåsen i tre sesonger. Til dette arbeidet har vi valgt å bruke drone. Teknikken som brukes kalles fotogrammetri, og går ut på at man tar bilder fra luften...

Innholdstype: Publikasjon

Litteraturprosjekt: Salting av skianlegg (2011)

I et skianlegg er man avhengig av gode snøforhold. Salting av snø er viktig i et skianlegg for å kunne forhindre våt sørpesnø. Her sees det på bruk av forskjellige typer kjemiske salter for optimal...

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Utnyttelse av spillvarme fra snøproduserende maskineri (2016)

Snømangel er et voksende problem i skianlegg verden over. Hvilken strategi bør velges for å sikre gode snøforhold, samtidig som det tas hensyn til kostnader og energibruk? Denne masteroppgaven...

Innholdstype: Aktuelt

Oppstartsseminar for Snörik i Åre

Den 27. august 2018 ble det arrangert oppstartsmøte for SNÖRIK (Snøforsking og innovasjon over riksgrensen) i Åre. Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) var arrangør, sammen med Peak...

Sider