Logo Årets idrettsanlegg 2021

Vestveggen - Åsane Arena er årets idrettsanlegg 2021!

Et anlegg som kommer til å definere Bergensk klatresport i årene framover!

Vestveggen- Åsane Arena ble under idrettstingsmiddagen 16. oktober kåret til årets idrettsanlegg 2021 for sin banebrytende karakter, der vestlandsk klatresport endelig har fått et komplett og framtidsrettet anlegg for alle nivåer. Anlegget er også tilrettelagt for å gi et økt tilbud for klatreglade parautøvere, samt skape rom for skolesamarbeid og verdiarbeid.

 Årets idrettsanlegg

"Årets idrettanlegg" er en meget høythengende pris og ikke minst en enorm anerkjennelse for mottakeren og idrettsanleggets skapere. Prisen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, Kulturdepartementet og organisasjonen BAD, PARK og IDRETT, og skal stimulere klubber og kommuner til å bygge gode anlegg som innbyr til både organisert og egenorganisert aktivitet.

Anlegget skal ha høy kvalitet og være en miljøfaktor både av fysisk og sosial karakter. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming, innby til allsidig aktivitet og ha godt samspill med omkringliggende miljø. Flerfunksjonalitet, kostnadseffektivitet og nytenkning vil bli vektlagt.

Årets vinner: Vestveggen - Åsane Arena

Da årets idrettsanlegg 2021 skulle bli kåret, var det Vestveggen som gikk seirende ut. Vestveggen er nemlig et imponerende og komplett klatreanlegg, og så omfattende at det for tiden er Nordens største! Anlegget er en viktig del av Åsane Arena og løser et stort kapasitetsproblem i Bergensregionen.

Om anlegget

Selve klatreflaten utgjør 3200 kvm, og består av både buldrevegger, en speedvegg, konkurransevegg, en juniorvegg, en hovedvegg, et treningsrom og et kursrom- altså et anlegg som rommer hele klatresporten, og alle nivåer! 

I tillegg til å være et viktig rekrutteringsanlegg, ble anlegget utformet og planlagt med et spesifikt mål; OL. Under de olympiske leker sommeren 2021 stod nemlig sportsklatring på terminlisten for første gang, med øvelsene led, fart og buldring. Dette ville Bergen klatreklubb satse mot, da de blant sine 1750 medlemmer, har rundt 14 aktive utøvere som deltar på internasjonale og nasjonale konkurranser. Denne prioriteringen gir eliten rik utfoldelse, samt muligheten til å bli aller best.

Det er med andre ord ikke noen tvil om at Vestveggen er et komplett anlegg for både organisert og uorgansiert klatresport, og nettopp dette har vært viktig for initiativtakerne: - dette anlegget er rett og slett en fantastisk gave til klatresporten i Bergen, og vi er ydmyke og stolte av å ha fått oppgaven med å forvalte det på beste måte for sporten vår. Vi har hatt kapasitetsproblemer i mange år, og flere hundre barn og unge på ventelister for et treningstilbud forteller Remi Småland, daglig leder i Bergen klatreklubb. 

Og på spørsmål om hva denne prisen betyr for anlegget og folkene som har stått bak, svarer han at det selvsagt er stor stas med en slik pris. - Først og fremst går denne prisen til alle som har bidratt til å realisere dette unike klatreanlegget. Det gir oss alle som har jobbet med dette en bekreftelse på at vi har gjort noe riktig. Prisen vil nok bidra til enda mer oppmerksomhet og besøkende, og selvsagt vil den få en hedersplass i resepsjonsområdet, sier Småland [1].

Åsane Arena, inkludert klatrehallen er sammen med Myrkdalen på Voss vertsskap for vinterens NM-veke. Dette blir anleggets første store arrangement.

Les mer om anlegget her på godeidrettsanlegg.no

Vi har tidligere skrevet om dette anlegget, som er et forbildeanlegg på mange mulige måter. Anlegget er blant annet stort nok til å sikre god rekruttering til klubben, i tillegg til å være tilrettelagt for paraidrett. Det er også en stor iver i klubben til å lage gode paratilbud.

Du kan lese mer om anlegget i vår artikkel: Vestveggen Klatresenter i Åsane Arena 

Juryens begrunnelse

Juryens begrunnelse, som ligger ute på Norges idrettsforbunds nettsider [1], lyder:

"Juryen, som har bestått av representanter fra Norges idrettsforbund, BAD, PARK og IDRETT og Kulturdepartementet begrunner tildelingen med følgende: Årets idrettsanlegg 2021 tildeles Vestveggen – Åsane Arena. Dette er et komplett klatreanlegg med fokus på møteplass og inkludering. Juryen er imponert over kvaliteten på anlegget og hvor gjennomarbeidet utformingen av anlegget er.  Juryen antar at anlegget vil være en modell for fremtidige klatreanlegg, hvor de som planlegger nye klatreanlegg kan hente inspirasjon og erfaringer.  Dette blir et anlegg som kommer til å definere klatresporten i årene fremover.

Dette er et flott anlegg spesialtilpasset til en idrett som ikke alltid har de beste trenings- og konkurranseforholdene på andre fleridrettslige arenaer. Anlegget er Nordens største og åpnet mars 2021. Det ses på som positivt at Bergen Klatreklubb drifter anlegget, noe de gjør med høy kvalitet. Klubben har også bidratt med kunnskap i utforming og utvikling av anlegget.

Juryen la også vekt på at anlegget ivaretar alle brukergrupper, og er et «klatreanlegg fra vugge til grav». Anlegget har et fint fokus på både topp og bredde, i tillegg til et folkehelseperspektiv. Her kan toppidrettsutøverne trene sammen og samtidig med nybegynnere og unge lovende klatrere, og være en inspirasjonskilde for disse.

Utover det idrettslige er det lagt vekt på fellesskap gjennom å skape ulike sosiale soner i anlegget. Vestveggen anses som et godt sted å være for alle, og spesielt tilrettelagt for de med funksjonsnedsettelse. Juryen ser også at god planlegging har gitt en fin sosial profil og hvor alle detaljer tilfredsstiller de kriterier som ligger til grunn for prisen.. Blant annet har fokuset på lyssetting og fargebruk vært et viktig innsatsområde for å maksimere opplevelsen av klatring, og å gjøre aktiviteten mer tilgjengelig for synshemmede.

Vestveggen er et spesialanlegg, men ligger i tilknytning til Åsane Arena, noe som legger til rette for fleridrettslig samarbeid og tilrettelegging. Ved at det ligger i et større idrettsmiljø, blir anlegget en sentral møteplass for mange. I tillegg til idrettslig tilknytning er beliggenheten sentral og med tanke på boligområder, kollektivtrafikk og det finnes andre møteplasser i samme område. Man får derfor til en god klyngeeffekt hvor aktørene kan spille på hverandre og brukerne har mange ulike tilbud i samme område. Dette er også positivt i et bærekraftperspektiv hvor kort reisevei mellom flere knutepunkter reduserer mobilitet og biltrafikk.

Kort oppsummert er Vestveggen et helhetlig og gjennomarbeidet anlegg, som fortjener prisen: Årets idrettsanlegg 2021.

Vi gratulerer!"

1: Vestveggen – Åsane Arena tildeles prisen Årets idrettsanlegg 2021 - idrettsforbundet.no