Logo Årets idrettsanlegg 2021

Hvilket anlegg skal vinne "Årets idrettsanlegg 2021"?

I 2020 ble Skattekista i Flesberg kommune tildelt prisen "Årets idrettsanlegg". Kjenner du til et idretts- eller nærmiljøanlegg som burde vinne i år? Anlegget som vinner skal tilrettelegge for både organisert og egenorganisert aktivitet.

Vinneren av "Årets Idrettsanlegg 2021" kåres på BAD, PARK OG IDRETT (BPI) sin landskonferanse. Denne gang i Tromsø fra 30. august til 1. september. Prisen deles ut på vegne av Norges Idrettsforbund, Kulturdepartementet og BPI.

Kriterier

Prisen "Årets idrettsanlegg" tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet, og være en miljøfaktor av både fysisk og sosial karakter. Prisen "Årets idrettsanlegg" består av en plakett i tillegg til diplom og kr 30 000. Plaketten skal senere monteres på et hensiktsmessig sted på anlegget. Prisen tildeles anleggseieren. Anlegget skal være godkjent for spillemidler, og ferdigstilt når det søkes. Anlegget skal ikke være mer enn fem år gammelt. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av anlegget i forhold til kriteriene og bilder av anlegget. Anleggseiere, kommuner og idretten kan søke. Det kan søkes flere ganger.

Hvordan søke?

I tillegg til informasjon om prisen, så finner du på BAD, PARK OG IDRETT sin nettside et søknadsskjema i tillegg til instruks til hvordan man skal søke.

Søknadsfrist er 15. april.