Tilgang til grøntområder har betydning for barns fysiske aktivitet

Tilgang til grøntområder har betydning for barns fysiske aktivitet

Ny forskning ved NMBU viser at barn som bor med grøntområder innenfor 800 meter fra hjemmet er mer aktive, både sosialt og fysisk. Stipendiat Emma Charlott Andersson Nordbø har studert hvordan utformingen av våre nabolag påvirker norske åtteåringers helse og velvære. Barnas deltagelse i organisert aktivitet, som idrett, påvirkes av nærhet til lekeplasser, idrettsanlegg og skoler. Skolen er en spesielt viktig aktivitetsarena i Norge, da mye organisert aktivitet foregår her etter skoletid.

Artikkelen er mer enn 3 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Les hele artikkelen "I slike nabolag trives barna best" på Forskning.no (18.03.19).

Forskningen til Emma Charlott Andersson Nordbø er også omtalt i Arkitektnytt under tittelen "Gangavstand til grønt" (Arkitektnytt, 29.04.19).