Snøkanoner

Snøproduksjon i fokus

Bad, Park og Idrett arrangerte sammen med Norges Skiforbund webinar om snøproduksjon

Den 27. april arrangerte Bad, Park og Idrett et webinar om snøproduksjon. Skiforbundet, redaktør for snøkompetanse-senteret, leverandører, ildsjelder med flere var tilstede og holdt presentasjoner om snøproduksjon.

Referat fra webinaret

Norges Skiforbund kunne informere om at det stadig blir et større behov for snøproduksjon i Norge, slik at snøanlegg kan ha en forutsigbar drift, på grunn av et varmere klima. Støtteordninger er noe forbundet står i bresjen for, og man skal kunne søke om spillemidler til snøproduksjon. Det kan forventes årlige kurs i snøproduksjon i tiden fremover.

Gjennom kunnskapsportalen "Snow for the future", skal NTNU sammen med SINTEF spre kunnskap om hvordan ha en mest mulig miljøvennlig snøproduksjon. Tidligere var snøproduksjon forbeholdt alpinanlegg, men nå ser en at stadig flere langrennsanlegg ser snøproduksjon som nødvendig for å kunne levere et godt tilbud.

På webinaret, som var den 27 april, var følgende personer med og presenterte informasjon rundt snøproduksjon:

Snøkompetanse.no

John Ålberg, redaktør snøkompetanse, mente at noen elementer å ta til etterretning var:

  • Hvor mye snø?
  • Tid som skal brukes på å lage snø?
  • Strøm som er tilgjengelig?
  • Kostnad, innkjøp og drift?
  • Leverandør(hva kan leverandør hjelpe til med)?
  • Hvem er prosjekteier?
  • Hvem er driftsansvarlig?

Sesongsforberedelser

Mads Mørch fra Oslo vinterpark presenterte ABC videoer for å konkretisere snøproduksjon.

Leverandørpresentasjoner

Kristoffer Tandberg fra SMI Snowmakers, Jens Eide fra JL Toppteknikk AB, Micro Dematz fra Demaclenko og Eirik Reynholdsson fra Tekno Alpin presenterte det nyeste fra utstyrsfronten. Fra snøkanoner til lanser.

Finansiering og spillemidler

Espen Andersen, Viken fylkeskommune, kunne fortelle om støtteordninger for snøproduksjon samt arbeidet med å få spillemidler.

Anleggspresentasjoner

Til slutt ble erfaringer delt fra skisentere som i dag driver med snøproduksjon: Jervskogen, Granåsen, Jølster og bymiljøetaten Oslo.

Kommende webinar

Høres noe av dette interessant ut? Følg med på nettsidene til Bad, Park og Idrett og Norges Skiforbund for nye seminar og webinar om snøproduksjon!

Anleggsweb - Norges Skiforbund

Kurs og konferanser - Bad, Park og Idrett