Logo Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Invitasjon til webinar: Hvordan kjøpe best mulig kunstgress og hvordan avhende det gamle?

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) inviterer til webinar 3. juni, der de gjennomgår sin nye veileder for innkjøp og avhending av kunstgress.

De fleste innkjøp av kunstgressbaner i Norge er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Webinaret tar for seg hva dette har å si for alle som skal anskaffe nytt kunstgress og hvordan man bør gå fram. I tillegg til DFØ skal Viken fylkeskommune og SIAT ved Bjørn Aas holde innlegg.

Hvor og når?

Webinaret holdes på Teams, torsdag 3. juni kl 10.00-11.30

Påmeldingsfrist

Onsdag 2.juni kl 12.

Pris

Gratis

Les mer og meld deg på

Innkjøp av kunstgress, Webinar - dfo.no